Förteckning över anmälda aktörer

Nedanstående kvalificerade tillhandahållare av kvalificerade betrodda tjänster är anmälda enligt (eIDAS-förordningen).

Sovos (TrustWeaver) AB
Kungsgatan 27
S-11156 Stockholm
Tel +46 (0)8-41 005 790
TrustWeavers webbplats

ZealiD AB
Jakobsbergsgatan 16
S-111 44 Stockholm
Tel +46 (0)10-199 40 00
ZealiDs webbplats

PTS tillhandahåller maskinläsbar information (XML) på Sveriges nationella lista (Trusted List) om vilka kvalificerade tillhandahållare och tjänster som är och har varit anmälda enligt eIDAS-förordningen. Denna lista och tillhörande obligatoriska information om listan finns på The Trusted List of Sweden

För att se vilka kvalificerade tillhandahållare och tjänster som är anmälda som kvalificerade inom EU kan EU-kommissionens verktyg TL-Browser användas.