Förteckning över anmälda aktörer

Nedanstående kvalificerade tillhandahållare av kvalificerade betrodda tjänster är anmälda enligt (eIDAS-förordningen).

TrustWeaver AB
Kungsgatan 27
S-11156 Stockholm
Tel +46 (0)8-41 005 790
www.trustweaver.com

PTS tillhandahåller maskinläsbar information (XML) på Sveriges nationella lista (Trusted List) om vilka kvalificerade tillhandahållare och tjänster som är och har varit anmälda enligt eIDAS-förordningen. Denna lista och tillhörande obligatoriska information om listan finns på https://trustedlist.pts.se/

För att se vilka kvalificerade tillhandahållare och tjänster som är anmälda som kvalificerade inom EU kan EU-kommissionens verktyg TL-Browser användas.