Bredbandsstrategin

Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi – för ett helt uppkopplat Sverige 2025.

Regeringens bredbandsstrategi innehåller tydliga mål för alla medborgare och företag i Sverige. De viktigaste målen i strategin är följande:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

byggarbetare Nyttan med bredband

Se film vår film och läs vår broschyr om nyttan med bredbandstjänster.

Barn med dator Garanterad tillgång till internet

Regeringen har gett PTS i uppdrag att se över garanterad tillgång till internet.

Par med dator Bredbandsfrämjande

Information om hur PTS arbetar med bredbandsfrämjande.

barn med dator Kommuner och bredband

Hur kan kommuner främja bredbandsutbyggnad?

folk på stureplan Uppdrag till PTS

PTS har fått flera uppdrag med anledning av strategin.