Bredbandsstöd 2020

På den här webbsidan hittar du specifik information för bredbandsstödsprocessen 2020.