Offentligt samråd

Post- och telestyrelsen (PTS) håller ett offentligt samråd inför respektive utlysningsår. Samrådet är en möjlighet för aktörer att lämna upplysningar om befintliga och planerade utbyggnadsprojekt.

En förutsättning för att PTS ska kunna tilldela bredbandsstöd är att utbyggnadsprojekt planeras i områden där det föreligger ett marknadsmisslyckande. Det är därför viktigt att PTS kartlägger bredbandsutbyggnaden i samverkan med aktörer. Ett marknadsmisslyckande innebär att det varken finns befintliga eller planerade utbyggnadsplaner inom de kommande tre åren, som uppfyller villkoren i statsstödsreglerna. 

Byggnadsförteckningen är grunden i PTS utlysningsunderlag, som visar var det är möjligt att söka PTS bredbandsstöd. PTS uppmuntrar aktörer att inkomma med korrekt och väl underbyggd information om sina planer för att få en så adekvat byggnadsförteckning som möjligt.

Läs mer om hur byggnadsförteckningen blir till här Hur skapas byggnadsförteckningen? | PTS.

Under 2022 kan aktörer inkomma med uppgifter under perioden 24 februari – 25 mars. Se bredbandsprocessens tidplan för 2022 här Tidplan | PTS.