Regionala prioriteringar

Genom regionala prioriteringar har regionerna möjlighet att peka ut geografiska områden inom sin region som de anser är mest prioriterade för PTS bredbandsstöd.

Regionerna har möjlighet att välja att prioritera områden som är av betydelse för lokal och regional utveckling. Prioriteringarna sker utifrån generella kriterier som Post- och telestyrelsen (PTS) fastslår inför respektive utlysningsår. På så sätt samverkar PTS för att möjliggöra regional styrning i bredbandsstödsprocessen.

Utbyggnadsprojekt i regionalt prioriterade områden får en konkurrensfördel när PTS rangordnar och granskar vilka projekt som ska tilldelas stöd.

PTS uppmuntrar till samverkan med kommuner och andra aktörer med god lokalkännedom i prioriteringsarbetet.

Under 2022 kan regionerna bidra med regionala prioriteringar under perioden 8 april – 2 maj. Se bredbandsprocessens tidplan för 2022 här: Tidplan | PTS