Tidplan

Här ser du tidplan för år 2022.

 • Kvalitetssäkring av byggnadsförteckningar: 13 januari - 4 februari
  Här kan byggnader som uteslutits felaktigt komma att läggas till och byggnader som felaktigt finns med tas bort.
 • Offentligt samråd: 24 februari - 25 mars
  Marknadens aktörer får chans att rapportera om det redan finns kommersiella utbyggnadsplaner i områden där PTS avser att utlysa stödmedel. 
 • Regionala prioriteringar: 8 april - 2 maj
  Regionerna får möjlighet att inkomma med regionala prioriteringar för att styra utbyggnaden mot byggnader som anses extra viktiga att nå genom stödfinansierad utbyggnad.
 • Utlysning: 13 maj – 22 augusti
  PTS öppnar för årets ansökningar om bredbandsstöd.
 • Handläggning av ansökningar: 23 augusti -31 december
  Under denna period kommer PTS att handlägga de ansökningar som kommit in. Beslut och utbetalning sker innan årets slut.