Bredbandsstöd 2023

PTS ska enligt uppdrag från regeringen fördela 1,3 miljarder kronor i bredbandsstöd år 2023 och många förberedelser pågår. Nedan finns en ungefärlig tidplan över aktiviteter. Den  fylls på vartefter.

Årshjul över bredbandsstödsåret.

 

Från oktober år 2022

Data från Mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen

Byggnadsförteckningen baseras på data från Mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen, MTBBK där data hämtas in i oktober 2022. Data bearbetas och delar av den är underlag till byggnadsförteckningen som används i arbetet med bredbandsstödet.
Hur skapas byggnadsförteckningen

Fram till 16 januari år 2023

Data från Mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen bearbetas.

16 januari – 6 februari 2023

Kvalitetssäkring av byggnadsförteckningen

Byggnader som har tagits bort felaktigt kan läggas till. Byggnader som felaktigt finns med kan tas bort.

Det är bredbandskoordinatorerna i regionerna som ansvarar för att ge data till PTS under den här perioden.

23 februari – 27 mars 2023

Offentligt samråd

Marknadens aktörer får möjlighet att rapportera om det redan finns planerade utbyggnadsplaner, befintligt nät eller upptagningsområden för efteranslutningar i områden där PTS avser att utlysa bredbandsstöd.

12 april – 3 maj 2023

Regionala prioriteringar

Regionerna får möjlighet att rapportera sina regionala prioriteringar till PTS. Syftet är att styra utbyggnaden mot byggnader som anses extra viktiga att nå genom stödfinansierad utbyggnad.

Det är bredbandskoordinatorerna i regionerna som ansvarar för att ge data till PTS under den här perioden.

I mitten eller slutet av april 2023

En förtitt av delar av utlysningsunderlaget kommer att finnas via länk på pts.se och i PTS portal. I PTS portal kommer du kunna ställa frågor till PTS handläggare. 

17 maj – 28 augusti 2023

Utlysning

PTS öppnar för årets ansökningar om bredbandsstöd.

29 augusti – 15 december 2023

PTS handlägger ansökningar

Under den här perioden handlägger PTS ansökningarna som har kommit in. Beslut och utbetalning sker innan årets slut. Den 15 augusti stänger möjligheten att ställa frågor kring utlysningen. 

Uppföljning

PTS följer upp alla projekt som tilldelats bredbandsstöd. Det är olika datum beroende på vilket år aktören har fått bredbandsstöd.

Uppföljning 2020 års bredbandsstöd

Uppföljning 2021 års bredbandsstöd

Uppföljning 2022 års bredbandsstöd