Offentligt samråd år 2023

Det offentliga samrådet är öppet 23 februari – 27 mars 2023. Då kan aktörer lämna synpunkter och rapportera om bredbandsutbyggnaden i Sverige. Rapporteringen sker i PTS portal. PTS uppmanar er att bifoga väl underbyggd information om de uppgifter ni lämnar.

Syftet med det offentliga samrådet är att skapa en så korrekt byggnadsförteckning som möjligt, som bidrar till goda förutsättningar för bredbandsutbyggnad med statligt stöd.

I offentligt samråd informeras om huvuddragen för PTS bredbandsstöd 2023. Aktörer har möjlighet att komma med synpunkter och rapportera om byggnadsförteckningen.

Byggnadsförteckningen är en del av PTS utlysningsunderlag som visar var det är möjligt att söka PTS bredbandsstöd. Byggnadsförteckningen och information om huvuddragen för PTS bredbandsstöd finns i PTS portal.

Det är endast befintlig eller planerad utbyggnad och möjliga efteranslutningar som på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s som tas i beaktande i kartläggningen av byggnader.

Tekniker som uppfyller kraven:

  • Fibernät
  • DOCSIS 3.0
  • Radiobaserade lösningar (under vissa förutsättningar)


Hur skapas byggnadsförteckningen?

Rapportering

  1. Gå in i PTS portal.
  2. Logga in eller ansök om inloggning. Observera att utdrag ska bifogas som visar vem som har rätt att teckna firman för organisationen och eventuell fullmakt, om den som ansöker om en inloggning inte är firmatecknare.
  3. Kontrollera om det finns byggnader i byggnadsförteckningen där bredbandsinfrastruktur redan finns eller där ni planerar att bygga de närmaste tre åren, som på ett tillförlitligt sätt tillhandahåller nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s. PTS uppmanar er att bifoga väl underbyggd information om de uppgifter ni lämnar.
  4. Kontrollera om det finns byggnader i byggnadsförteckningen som kan eller kommer kunna efteranslutas till en skälig anslutningsavgift. PTS bedömer att högst 40 000 kronor är en skälig anslutningsavgift.
  5. Vill ni lämna synpunkter, läs bilagan Huvuddragen för PTS bredbandsstöd som finns inne i PTS portal.

Informationen som lämnas ska vara sanningsenlig.

I PTS portal finns en instruktionsfilm, skriftliga instruktioner och kunskapsartiklar som stöd.

Med gemensamt arbete skapar vi en så korrekt byggnadsförteckning som möjligt, som ger goda förutsättningar för framtida bredbandsutbyggnad med statligt stöd.

Frågor

Vid frågor om rapporteringen, skapa ett supportärende i PTS portal.