Rapportering och uppföljning av PTS bredbandsstöd

På den här webbsidan kommer du hitta information om rapportering och uppföljning som sker efter det att ett projekt har tilldelats bredbandsstöd.

All rapportering och uppföljning sker i PTS portal.

I portalen kommer det dels finnas en ”rapporteringar och uppföljningar”-modul för progress-rapportering för 6-månader/12-månader/24-månader, dels för slutrapportering. Dessutom finns det i ”kunskapsbasen” information, manualer, mallar och annat för att underlätta rapporteringen. Det finns även möjlighet att ställa frågor i Portalen via ”supportärenden”.