Rapportering och uppföljning av PTS bredbandsstöd

På den här webbsidan hittar du information om rapportering och uppföljning för dig som tilldelats bredbandsstöd under år 2021.

Så länge utbyggnadsprojektet inte är färdigställt kommer PTS att följa upp projektets fortskridande genom avstämning med stödmottagaren 612 och 24 månader efter startdatum. Stödmottagarna är skyldiga att bistå PTS med riktiga uppgifter, samt progress- och slutrapportera enligt vilkor och beslut för 2021 års tilldelning. All rapportering och uppföljning sker i PTS portal

Vid 6, 12 och 24 månader efter startdatum ställs frågor till projekten i PTS portal. Frågorna finns tillgängliga cirka tre veckor innan rapporten ska vara inskickad. I portalen återfinner du frågorna och därmed progress-rapporten och slutrapporterna i modulen för rapporteringar och uppföljningar. Det kommer även ett e-post som meddelar när rapporten finns tillgänglig för rapportering. Dessutom kommer en automatisk påminnelse en vecka innan tidsfristen löper ut om svar inte är inskickat.

Det är alltid möjligt att skicka in en slutrapport så fort projektet är klart. Den består av två olika rapporter – dels den tekniska och dels den ekonomiska rapporten.

Om du har tekniska frågor använder du dig av support-funktionen inne i PTS portal, alternativt PTS bredbandsstöds allmänna epost bredbandsstod@pts.se.

Följande datum är PTS portal öppen för redovisning för 2021 års stödmottagare:

 Progressrapportering 2021

 

Öppet

I. 6-månaders 

16 maj 2022 - 2 juni 2022

3 veckor

II. 12-månaders 

15 november 2022 – 12 december 2022 (prel.)

4 veckor

III.  24-månaders

15 november 2023 (prel.) – 11 december 2023 (prel.)

4 veckor

 

 Slutrapportering

 

 Teknisk           

Öppen för redovisning fram till 1 december 2024

 Ekonomisk 

Öppen för redovisning fram till 1 juni 2025