Rapportering och uppföljning av PTS bredbandsstöd

Om rapportering och uppföljning för dig som tilldelats bredbandsstöd under år 2021.

På gång

Under sommaren 2022 granskade PTS 428 projekt som beviljades stöd under 2021. Fokus var på erbjudandet till slutkunder och att riktlinjer i PTS villkor följs (§14, §16), då det ska visa den totala kostnaden för att kunna ansluta till bredband.

Några utmaningar PTS noterade i olika erbjudanden var att det fullständiga priset av erbjudandet inte framgick. Några exempel från erbjudandet:

  • innehöll enbart vad det kostar med rut/rot-avdrag
  • kunden måste själv gräva på egen tomt, det vill säga det finns inget alternativ att välja till grävning på tomten
  • det är ”löpande priser” på grävning som inte ”tar stopp” till max 40 000 kronor.
  • även fel användning av PTS och EU:s logotyp noterades.

PTS kontaktade respektive aktör som fick korrigera och uppdatera sitt erbjudande.

Uppföljning - så funkar det

PTS följer upp utbyggnadsprojektet tills det är färdig. Avstämningar görs med stödmottagaren 612 och 24 månader efter startdatum.

Stödmottagarna bistår PTS med riktiga uppgifter, samt att progress- och slutrapportera enligt villkor och beslut för 2021 års tilldelning. Rapportering och uppföljning sker i PTS portal

Så går det till

Vid 6, 12 och 24 månader efter startdatum ställs frågor till projekten i PTS portal. Frågorna finns tillgängliga cirka tre veckor innan rapporten ska vara inskickad.

I PTS portal finns frågorna och därmed progress-rapporten och slutrapporterna i modulen för rapporteringar och uppföljningar. Det kommer även ett mejl som meddelar när rapporten finns tillgänglig för rapportering. Dessutom kommer en automatisk påminnelse en vecka innan tidsfristen löper ut om svar inte är inskickat.

Områden som följs upp

• Erbjudande och anslutning, inklusive kontroll av EU-flaggan/texten om att det är ett EU-stödsprojekt
• Status kring marklov, schakttillstånd, ledningsärenden med mera
• Färdiga byggnader och estimerat färdigställandedatum
• Ekonomisk utfall (vid tillfälle II+III)
• Teknisk och ekonomisk slutrapport vid färdigställandet

Som stödmottagare ska du löpande informera om förändringar i projektet. Det gör du i PTS portal, under ”avvikelser” i modulen för rapporteringar och uppföljningar eller i samband med progressrapporteringarna.

Du kan skicka in en slutrapport så fort projektet är klart. Den består av två olika rapporter – dels den tekniska och dels den ekonomiska rapporten.

Om du har tekniska frågor använder du dig av support-funktionen inne i PTS portal, alternativt mejlar du till PTS bredbandsstöds allmänna mejladress:  bredbandsstod@pts.se.

PTS portal öppen för redovisning för 2021 års stödmottagare

 Progressrapportering 2021

 

Öppet

I. 6-månaders 

16 maj 2022 - 2 juni 2022

3 veckor

II. 12-månaders 

15 november 2022 – 12 december 2022 (prel.)

4 veckor

III.  24-månaders

15 november 2023 (prel.) – 11 december 2023 (prel.)

4 veckor

 

 Slutrapportering

 

 Teknisk           

Öppen för redovisning fram till 1 december 2024

 Ekonomisk 

Öppen för redovisning fram till 1 juni 2025