Rapportering och uppföljning av PTS bredbandsstöd

Om rapportering och uppföljning för dig som tilldelats bredbandsstöd under år 2021.

Uppföljning - så funkar det

PTS följer upp utbyggnadsprojektet tills det är färdigt. Stödmottagaren har enligt PTS villkor upp till tre år på sig att helt färdigställa sitt beviljade utbyggnadsprojekt (1 december 2024). Avstämningar görs med stödmottagaren 6, 12 och 24 månader efter startdatum.

Stödmottagarna bistår PTS med riktiga uppgifter, samt att progress- och slutrapportera enligt villkor och beslut för 2021 års tilldelning. Rapportering och uppföljning sker i PTS portal

Så går det till

Vid 6, 12 och 24 månader efter startdatum ställs frågor till projekten i PTS portal. Formuläret med frågorna finns tillgängligt cirka tre veckor innan rapporten ska vara inskickad.

Stödmottagare kan redan nu se vilken typ av frågor som ställs i PTS portal. De finns i modulen som kallas ”rapporteringar och uppföljningar” under PTS bilagor. Frågorna kan ändras, men ni ser ungefär vilken typ av frågor det handlar om.

I PTS portal finns frågorna och därmed progress-rapporten och slutrapporterna i modulen för rapporteringar och uppföljningar. Det kommer även ett mejl som meddelar när rapporten finns tillgänglig för rapportering. Dessutom kommer en automatisk påminnelse en vecka innan tidsfristen löper ut, samt sista dagen, om svar inte är inskickat.

Notera att det kommer en bekräftelse från PTS Portal när den tekniska eller ekonomiska slutrapporten har skickats in. Om du inte har fått någon bekräftelse, har PTS inte fått din slutrapport.

Områden som följs upp

• Erbjudande och anslutning, inklusive kontroll av EU-logotyp/text om att det är ett EU-stödsprojekt
• Status kring marklov, schakttillstånd, ledningsärenden med mera
• Färdiga byggnader och estimerat färdigställandedatum
• Ekonomisk utfall (vid tillfälle II+III)
• Teknisk och ekonomisk slutrapport vid färdigställandet

Som stödmottagare ska du löpande informera om förändringar i projektet. Det gör du i PTS portal, under ”avvikelser” i modulen för rapporteringar och uppföljningar eller i samband med progressrapporteringarna.

Du kan skicka in en slutrapport så fort projektet är klart. Den består av två olika rapporter – dels den tekniska och dels den ekonomiska rapporten.

Om du har tekniska frågor använder du dig av support-funktionen inne i PTS portal, alternativt mejlar du till PTS bredbandsstöds allmänna mejladress:  [email protected].

PTS portal öppen för redovisning för 2021 års stödmottagare

Progressrapportering 2021 års stödmottagare

 

Öppet

I. 6-månaders 

16 maj 2022 - 2 juni 2022

3 veckor

II. 12-månaders 

15 november 2022 – 12 december 2022

4 veckor

III.  24-månaders

9 november 2023 – 7 december 2023

4 veckor

 

 Slutrapportering

 

 Teknisk           

Öppen för redovisning fram till 1 december 2024.
Det betyder att hela projektet måste vara färdigställt, besiktigat av en extern och koncernoberoende besiktningsperson och inskickat till PTS innan sista datum har gått ut.

 Ekonomisk 

Öppen för redovisning fram till 1 juni 2025.
För riktlinjer, se ”PTS mall för förklaring mellan särredovisningen och redovisningen i PTS portal”. Mallen finns i PTS portal vid uppföljnings- och rapporterings-ärendet.