Rapportering och uppföljning av PTS bredbandsstöd

Om rapportering och uppföljning för dig som tilldelats bredbandsstöd under år 2021.

Just nu i maj 

Dags för 6-månaders rapportering för projekt som fick stöd 2021. Det gör ni i PTS portal som är öppen 16 maj-2 juni. Titta i modulen Rapporteringar och uppföljningar, där finns bilagor med mer information. Redan nu kan du till exempel se vilka frågor som PTS ställer.

Välkommen till digitalt öppet hus/frågestund 23 maj 13.30-15.00, för er som ska progressrapportera efter 6 månader. PTS svarar på frågor som ni deltagare ställer i chatten. På öppet hus svarar PTS inte på specifika frågor om just ert ärende. Zoom-länk och mer information finns i PTS portal i modulen Rapporteringar och uppföljningar.

PTS portal

Uppföljning - så funkar det

Så länge utbyggnadsprojektet inte är färdigställt kommer PTS att följa upp projektets fortskridande genom avstämning med stödmottagaren 612 och 24 månader efter startdatum. Stödmottagarna är skyldiga att bistå PTS med riktiga uppgifter, samt progress- och slutrapportera enligt villkor och beslut för 2021 års tilldelning. All rapportering och uppföljning sker i PTS portal

Vid 6, 12 och 24 månader efter startdatum ställs frågor till projekten i PTS portal. Frågorna finns tillgängliga cirka tre veckor innan rapporten ska vara inskickad. I portalen återfinner du frågorna och därmed progress-rapporten och slutrapporterna i modulen för rapporteringar och uppföljningar. Det kommer även ett e-post som meddelar när rapporten finns tillgänglig för rapportering. Dessutom kommer en automatisk påminnelse en vecka innan tidsfristen löper ut om svar inte är inskickat.

Frågorna rör bland annat följande områden som följs upp:
• Erbjudande och anslutning (inklusive kontroll av EU-flagg/logo för EU-stödsprojekt)
• Status kring marklov, schakttillstånd, ledningsärenden m.m
• Färdiga byggnader och est. färdigställandedatum
• Ekonomisk utfall (vid tillfälle II+III)
• Teknisk och ekonomisk slutrapport vid färdigställandet

Som stödmottagare har du en skyldighet att löpande informera om förändringar i projektet, vilket görs i PTS portal, under ”avvikelser” i modulen för rapporteringar och uppföljningar eller i samband med progressrapporteringarna.

Det är alltid möjligt att skicka in en slutrapport så fort projektet är klart. Den består av två olika rapporter – dels den tekniska och dels den ekonomiska rapporten.

Om du har tekniska frågor använder du dig av support-funktionen inne i PTS portal, alternativt PTS bredbandsstöds allmänna epost bredbandsstod@pts.se.

Följande datum är PTS portal öppen för redovisning för 2021 års stödmottagare:

 Progressrapportering 2021

 

Öppet

I. 6-månaders 

16 maj 2022 - 2 juni 2022

3 veckor

II. 12-månaders 

15 november 2022 – 12 december 2022 (prel.)

4 veckor

III.  24-månaders

15 november 2023 (prel.) – 11 december 2023 (prel.)

4 veckor

 

 Slutrapportering

 

 Teknisk           

Öppen för redovisning fram till 1 december 2024

 Ekonomisk 

Öppen för redovisning fram till 1 juni 2025