Offentligt samråd innan utlysning av stöd

En förutsättning för att ett projekt ska beviljas bredbandsstöd är att ingen planerar att utveckla NGA-infrastruktur i området inom de närmsta tre åren. Det måste PTS kontrollera genom ett öppet offentligt samråd innan myndigheten utlyser bredbandsstöd.

Efter att regionerna gjort sina prioriteringar publicerar PTS underlag över vilka byggnader som är aktuella för stöd, för offentligt samråd.

Det finns inga hinder för PTS att bevilja stöd i ett område, om inga svar om utbyggnadsplaner ges vid det offentliga samrådet. Kommer det däremot in svar i det offentliga samrådet, som PTS efter utredning bedömer realistiska, kan myndigheten inte utlysa stöd i området.