Sök bredbandsstöd 2023 – senast 28 augusti

Läs utlysningsunderlagets villkor och texter för bredbandsstöd år 2023. Se filmer och fakta om vad som är ändrat och förenklat sedan förra året. 1,2 miljarder finns i potten. Det är fiberföreningar, stadsnät och operatörer som kan söka.

17 maj - 28 augusti kan du ansöka om bredbandsstöd för år 2023. PTS svarar på frågor och tar emot ansökningar för bredbandsutbyggnad i PTS portal. 

Inför 2023 har PTS fått i uppgift av regeringen att fördela drygt 1,2 miljarder kronor i bredbandsstöd. Pengarna måste fördelas innan året är slut.

Fördelas mellan tre utlysningsområden

Bredbandsstödet fördelas mellan tre utlysningsområden:

 • Norrland 323 843 000 kronor
 • Svealand 418 368 000 kronor
 • Götaland 479 789 000 kronor

Antal byggnader totalt i byggnadsförteckningen

203 959 byggnader finns det totalt i byggnadsförteckningen för 2023 års bredbandsstöd.

Antal byggnader per utlysningsområde, per kommun, per län

Antal byggnader som det går att söka stöd för per utlysningsområde, län och kommun (Excel)

Läs alla underlagen

Som hjälp inför att du ska börja göra din ansökan i PTS portal är det viktigt att du läser igenom de olika underlagen. PTS kallar det sammantaget för utlysningsunderlaget. Där finns krav och villkor som gäller för alla som vill söka stöd och alla som har tilldelas stöd:

Filmer om bredbandsstödet 2023

Den här introduktionsfilmen ger dig generell information om bredbandsstödet 2023.

 

Se även filmen där du i stora drag får reda på det som är nytt och förenklat i år. Nytt och förenklat - bredbandsstöd 2023. 


Presentation: Nytt och förenklat - bredbandsstöd 2023 (Powerpoint)

Nätöversikter – förenklingar

De här förenklingarna ger mindre arbete för er som ansöker. I utvärderingar har de som tidigare har ansdökt, efterfrågat ett pedagogiskt verktyg som visar hur en nätöversikt kan se ut.

 • Exempel på nätöversikt finns i vägledningen i PTS portal
 • Krav på att ange avlämningspunkter är borttaget

Noder

Det här ska ni göra i ansökan:

 • Visa nodens plats, kapacitet och att den är driftsatt
 • Hyr ni nod i en annan operatörs nät, visa det i ansökan
 • Varje projekt ska innehålla minst en nod

ERUF-finansierade utbyggnadsprojekt - undantag

Det har gjorts en ändring i förordningen om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Ändringen innebär att du kan söka stöd för utbyggnad från en nod som inte existerar om:

 • Ansökan eller beslut om ERUF-finansiering finns från Tillväxtverket.
 • Ni kan visa att ERUF-projektet avslutas senast samtidigt som bredbandsstödsprojektet.

Stödtak per sökande

PTS har i år infört ett maxtak för hur mycket stöd en aktör kan tilldelas. Syftet med stödtaket är bland annat att sprida bredbandsstödet till fler aktörer.

 • En aktör kan tilldelas högst 35 procent av det utlysta stödet i respektive utlysningsområde. Det finns naturligtvis ingen begränsning för hur mycket stöd man kan ansöka om.
 • Stödtaket gäller alla närstående företag, exempelvis dotterbolag i en koncern.

Så här mycket kan en enskild aktör maximalt tilldelas per utlysningsområde:
Norrland 113 345 000 kronor
Svealand 146 429 000 kronor
Götaland 167 926 000 kronor

Intyga befintlig eller planerad bredbandsutbyggnad

I ansökningsformuläret i PTS portal ska du som ansöker om bredbandsstöd år 2023 intyga att det inte finns egen befintlig eller planerad bredbandsinfrastruktur till de byggnader som ansökan avser. Vidare ska du också intyga att det, såvitt du känner till, inte finns annan befintlig bredbandsinfrastruktur till byggnaderna

Förbättringar i PTS portal

Vi har gjort PTS portal mer användarvänlig och det är bland annat lättare att hålla koll på meddelanden från PTS.

 • Tydligare flöde mellan stegen i ansökan.
 • Har du glömt att fylla i något, ser du ett tydligt utropstecken när något finns kvar att göra.
 • Meddelanden från PTS ser du numera redan i startfliken.
 • Du kan markera de meddelanden du har läst.

Hjälp längs vägen

 • Du kan ställa frågor och se vad PTS har svarat andra sökande från den 17 maj till 14 augusti. PTS publicerar svar löpande.
 • Du ansöker i PTS portal. Där finns det bland annat ett pedagogiskt dokument som du hittar i vägledningen: Instruktioner till PTS portal - Ansökningar om bredbandsstöd. Följ det.

Skapa en användare i PTS portal

Ska du söka bredbandsstöd för första gången, skapar du en användare i PTS portal. Du ska skicka med en fullmakt som visar att du har rätt att företräda din organisation. Mer information finns i PTS portal.

Delar av stödet år 2023 är EU-finansierat

En del av det bredbandsstöd som fördelas under 2023 är EU-finansierat. I beslutet om tilldelning av stöd kommer det stå om det stöd som ett projekt tilldelats har EU-finansierats.

EU-finansierat bredbandsstöd 2023

Ansökningar och beviljade stödmedel inom ramen för 2020 eller 2021 års utlysning påverkas inte av denna information.

Fakta