Kommuner och regioner

Sveriges kommuner och regioner har nyckelroller för att skapa goda förutsättningar för utbyggnaden av snabbt och säkert bredband i hela landet. PTS har tagit fram vägledningar och verktyg för dig som exempelvis är politiker, tjänsteman i kommunal verksamhet, anställd i ett kommunalt stadsnät eller regional bredbandskoordinator. Här har vi också samlat information om hur PTS arbetar med regional tillväxt och landsbygdsutveckling.

Nyttan av bredbandstjänster i offentlig verksamhet

PTS har lanserat Digitaliseringssnurran, ett webbaserat verktyg som beräknar potentiella effektiviseringsvinster av att införa digitala tjänster i kommunal verksamhet. Bakgrunden är ett uppdrag som PTS fick i juni 2017. Läs mer i uppdragsbeskrivningen.

Kommuners roller på bredbandsmarknaden

Vägledning som innehåller rekommendationer om hur kommuner och stadsnät kan agera för att främja bredbandsutbyggnad och värna om konkurrens när de agerar i olika roller på bredbandsområdet. Bakgrunden är ett uppdrag som PTS fick i juni 2017. Läs mer i rapporten.

Hur trådlös teknik kan användas i bredbandsutbyggnad

Vägledning som riktas till regionala och lokala aktörer om hur fasta och trådlösa tekniker kan komplettera varandra. Den syftar bland annat till att visa hur hushåll och företag som ligger mer avlägset till ska kunna inkluderas vid utbyggnad av snabbt och säkert bredband för att nå uppsatta bredbandsmål. Bakgrunden är ett uppdrag som PTS fick i februari 2018. Läs mer i uppdragsbeskrivningen.


Regional tillväxt och landsbygdsutveckling

PTS är, och vill fortsatt vara, en viktig möjliggörande aktör i utvecklingen mot ett hållbart digitaliserat samhälle. Förutsättningarna för det pågående och kommande arbetet är att upparbeta en stadigvarande dialog med de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna. Vårt arbete med regional tillväxt och landsbygdsutveckling synliggörs i vår nyligen uppdaterade strategi som sträcker sig till 2020.


Remissvar

PTS svarar på inkommande remisser från både kommuner och regioner i frågor som rör myndighetens verksamhetsområden. Inom arbetet med bredbandsutbyggnad berör detta framförallt kommuners och regioners utvecklingsstrategier och bredbandsstrategier.


Kontakt
Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: [email protected]