Bäst i branschen (2016)

PTS tror att det finns stora möjligheter att markant öka tillgängligheten på webbplatser med rätt fokus på webbplatsens syfte och behoven hos hela spektrat av användare. Än finns det inte många exempel på detta och fältet ligger öppet att bli bland de bästa. Därför fick PTS trettonde innovationstävling temat "Bäst i branschen".

I sin trettonde innovationstävling efterfrågade PTS projekt som med hjälp av informations- och kommunikationsteknik och ett innovativt angreppssätt bidrar till utvecklingen av tillgängliga webbplatser i framkant. Tillgången till information och olika tjänster på nätet har skapat nya möjligheter för många personer att vara mer delaktiga. Samtidigt finns det de som har fått en försvårad vardag av digitaliseringen.

Om informationen eller tjänsten på en webbsida inte görs tillgänglig så har digitaliseringen istället blivit ett hinder för vissa personer. Därför är det viktigt att arbeta med tillgänglighet och användbarhet så att alla oavsett funktionsförmåga kan använda digitala lösningar.

Syftet med PTS trettonde innovationstävling var att tillgängliggöra webbplatser och förbättra upplevelsen av innehållet. Vi sökte förslag som använder innovativa angreppssätt och metoder för att effektivt uppnå ökad tillgänglighet på webbplatser. Tillvägagångssättet fick också gärna vara ett bra exempel för andra på hur man kan uppnå tillgänglighet.

- Vi är glada att vi fick in så många ansökningar och att kunna stötta de spännande projekt som de slutgiltiga vinnarna arbetar med. Webbaserade lösningar är en stor del av digitaliseringen av samhället och det är viktigt att teknik och utformning tar hänsyn till alla användares behov och förutsättningar, säger Catarina Wretman, tillförordnad generaldirektör på PTS.

Presentationsfilm om innovationstävlingen Bäst i branschen

Innovationstävlingens 13 vinnare

Till den trettonde innovationstävlingen med temat ”Bäst i branschen” inkom det 51 bidrag. Här nedan är de 13 bidrag som klarade sig hela vägen och får finansiering från PTS. 

arrow Aspergercenter, Habilitering & Hälsa

Webbaserat föräldrastöd - en ny typ av e-learning för föräldrar med diagnoser inom autismspektrum (ASD).

Stödet är utformat i form av en digital handbok. På en app-liknande webbsida finns ett pedagogiskt utformat material inom tre teman: Sociala livet med barn, Mer kraft i vardagen och Mat och måltider. Här får föräldrarna fakta, råd och konkret inblick i strategier som kan få vardagen med barn att fungera bättre. Materialet är ytterst målgruppsanpassat och presenterat i olika format: filmer, quiz samt olika typer av texter.

Kort presentationsfilm om Asbergercenter

Projektstart: 2017-02-15

Projektslut: 2018-06-15

Slutrapport Asperbergercenter

Läs mer om verksamheten på webbplatsen för Habilitering & Hälsa, Region Stockholm

arrow Ayond

Mätverktyg för webbtillgänglighet

Projektstart: 2017-01-01

Projektslut: 2018-06-30

Kort presentationsfilm om Ayond  

Slutrapport Ayond

arrow Digital Interpretations Scandinavia - DigitalTolk

Med stöd av artificiell språkintelligens förbättrar DigitalTolk kommunikationsmöjligheterna för icke-svensktalande med funktionsnedsättning.

Kort presentationsfilm om Digital Interpretations Scandinavia  

Projektstart: 2017-01-01

Projektslut: 2018-01-30

Slutrapport Digital Interpretations

arrow Dramaski - TeckenPop

Med TeckenPop får teckenspråkstolkningen en avsevärt enklare lösning för både användaren och den som tillhandahåller den. Systemlösningen förenklar processen för programbolagen att producera teckenspråkstolkningar till sina program. TeckenPop kan även fungera på webbplatser med videospelare för streamad media.

Kort presentationsfilm om Dramaski  

Startdatum: 2017-02-01
Slutdatum: 2017-12-13

Slutrapport Dramaski

arrow imCode Partner - Dialogportalen

Dialogportalen – Digital delaktighet & dialog för alla. Syftet med projektet var att tillgänglighetsanpassa två digitala verktyg (e-förslag och chatt) för offentlig medborgardialog. Anpassningen är betydligt större än enbart
WCAG och webbriktlinjer. Målsättning att så många som möjligt ska kunna
delta.

Kort presentationsfilm om Imcode Partner 

Projektstart:2017-02-01

Projektslut: 2018-11-30

Slutrapport Imcode Partner

Mer information: www.imcode.com

arrow Metamatrix

Syftet med projektet var att ta fram ett webbläsartillägg till Google Chrome som simulerar hur personer med olika funktionsnedsättningar eller bristande
förmågor uppfattar en webbplats.

Kort presentationsfilm om Metamatrix

Projektstart: 2017‐02‐15

Projektslut: 2018‐03‐31  

Slutrapport Metamatrix

arrow Onlinevet 247 - FirstVet

FirstVet - digital veterinärklinik.

Projektet har pågått under ett års tid och har innefattat omfattande arbete för att tillgänglighetsanpassa FirstVet så samtliga djurägare, oavsett funktionsförmåga, ska kunna få kvalificerad veterinärvård och rådgivning direkt via sin mobil, surfplatta eller dator.

Kort presentationsfilm om Onlinevet 247

Projektstart: 2016-12-10

Projektslut: 2017-12-10

Slutrapport Onlinevet 247

arrow Daka Advisory - Webbtillgänglighetskollen (WTK)

Projektet utvecklade produkten Webbtillgänglighetskollen (WTKollen.se) för PTS webbriktlinjer för att testa webbsidor, webbplatser och PDF-dokument genom automatiserade och manuella tester i utvecklingen mot mer tillgängliga webbplatser. 

Kort presentationsfilm om DAKA

Projektstart: 2017-02-15

Projektslut: 2018-10-31

Slutrapport Daka

Mer information: www.dakaadvisory.com

arrow Papereed

Papereed Audio är en tillgänglighetsanpassad iPhoneapp som låter en användare lyssna på artiklar från olika svenska tidskrifter. Artiklarna är inlästa av Papereeds runt trettio egna inläsare. 

Kort presentationsfilm om Papereed   

Projektstart: 2017‐02‐01

Projektslut:2017‐12‐31

Slutrapport Papereed

Mer information www.papereed.com

arrow Stelacon - PDF-kollen

Projektet utvecklade ett webbaserat verktyg för att testa tillgängligheten i pdf-dokument. Arbetet genomfördes i samarbete med två underleverantörer, HiQ som utvecklade verktyget och Begripsam, som bidrog med expertis inom tillgängliga dokument och textbearbetning. Verktyget finns tillgängligt på pdf-kollen.se

Kort presentationsfilm om Stelacon

Projektstart: 2017-01-01

Projektslut: 2018-02-18

Slutrapport Stelacon

arrow Textomedia

Funkify är ett testverktyg för webben som simulerar olika funktionsnedsättningar. Funkify ska hjälpa de som bygger webbplatser att förstå tillgänglighet – så att de själva kan bli bäst i branschen.

Kort presentationsfilm om Textomedia

Projektstart: 2017-03-01

Projektslut: 2018-02-19

Slutrapport Textomedia

arrow Ungapped - Landningssidor för alla

Ungapped är en molnbaserad tjänst för att skapa och skicka digitala nyhetsbrev, sms och enkäter. Tjänsten används för att skicka miljontals mail varje månad. Detta projekt syftade till att ta fram ett publiceringsverktyg för skapande av tillgängliga kampanjsajter för individer med dyslexi eller synnedssättning.

Kort presentationsfilm om Ungapped

Projektstart: 2017-01-01

Projektslut: 2017-12-31

Slutrapport Ungapped

arrow Weld - projekt för att motverka digitalt utanförskap

Webb- och appskapande för alla: ett projekt för att motverka digitalt utanförskap. Projektets syfte var att bredda gruppen som kan skapa webbtjänster och appar med hjälp av ett verktyg för icke-tekniker samt personer med funktionsnedsättning. 

Kort presentationsfilm om Weld 

Projektstart: 2017-02-06

Projektslut: 2018-05-16

Slutrapport Weld