Smartare e-handel (2015)

Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett tre vinnare i den elfte omgången av PTS innovationstävling. Temat var ”Smartare e-handel” och de vinnande projekten får dela på drygt fyra miljoner kronor i finansiering.

I sin elfte innovationstävling efterfrågade PTS it-lösningar som förbättrar möjligheten och upplevelsen av att handla på internet. Det var även öppet för att ansöka med tjänster och varor som inte redan finns och erbjuds i dag. Syftet är att utveckla e-handeln och göra det lättare för alla att använda internet och e-tjänster för att handla. De vinnande projekten kommer att underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera för personer med funktionsnedsättning.


- Att köpa och sälja saker via internet är en stor marknad idag. Utbudet är enormt och konkurrensen hög. Vi är glada över att kunna vara med och påverka så fler kan få tillgång till möjligheten att handla via internet, till exempel tack vare våra vinnare i den här tävlingen. De e-handelsaktörer som väljer att använda lösningar och teknik som gör dem mer tillgängliga för alla kommer att klara sig bättre i konkurrensen, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

Presentationsfilm om innovationstävlingen Smartare e-handel


Innovationstävlingens tre vinnare som kan förbättra e-handeln

Till den elfte innovationstävlingen med temat ”Smartare e-handel” inkom det tio bidrag. De tre som klarade sig hela vägen till finansiering från PTS är:

Joakim Green Holding, Tenhult, Jönköping

Kort presentationsfilm om Joakim Green

Distanspresentation av webbaserade offerter. Syftet med projektet är att fler ska kunna ta del av ett större utbud av produkter och tjänster utan att behöva förflytta sig – oavsett om det är i hemmet ute på landsbygden eller på ett kontor i city. Projektet ska göra det möjligt för individer med eller utan funktionsnedsättning att köpa produkter och/eller tjänster på distans med hjälp av webbaserade offerter med hjälp av internethabilitering?”
Slutrapport Jens Green Holding

Weavler, Stockholm

Kort presentationsfilm om Weavler

Tillgänglig marknadsplats för kreatörer och deras kunder. Marknadsplatsen ska vara anpassad för användare med låg datorvana samt funktionsnedsättningar inom syn, motorik, kognition samt läs- och skrivsvårigheter. Det kommer även att finnas en användaranpassad supportfunktion.
Slutrapport Weavler

Mondido Payments, Stockholm

Kort presentationsfilm om Mondido Payments

Betalning för alla. Syftet med projektet är att ta fram betalflöden för e-handel som är optimerade för olika plattformar, språk, demografi och specialbehov utifrån funktionshinder. Detta ska på så sätt förbättra köpupplevelsen och göra Betalning för alla möjligt.
Slutrapport Mondido Payments

Projektet ska identifiera och lösa problem som orsakar bortfall i betalprocessen inom e-handel med Design för alla som utgångspunkt. Detta kommer att göras genom att, till skillnad från befintliga lösningar på marknaden som erbjuder samma betalflöde för alla kunder, göra det möjligt att slussa kunden till det betalflöde som är optimerat utifrån ett specifikt behov.