Aktiv fritid (2015)

Post- och telestyrelsen (PTS) utsåg fjorton vinnare i den tolfte omgången av PTS innovationstävling. Temat var ”Aktiv fritid” och de vinnande projekten fick dela på 20,6 miljoner kronor i finansiering.

I sin tolfte innovationstävling efterfrågade PTS projekt som med hjälp av informations- och kommunikationsteknik ökar möjligheterna till en mer aktiv och meningsfull fritid för alla. Syftet är att göra det lättare och roligare att utöva olika fritidsaktiviteter. Detta gäller såväl fysiska som sociala och mentala aktiviteter. De vinnande projekten kommer att underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera för personer med funktionsnedsättning.

- Att ha tillgång till varierade fritidsaktiviteter är något som alla borde ha rätt till. På grund av ett glapp mellan behov och utbud så har inte alla samma valmöjligheter idag. Många aktiviteter kan till exempel inte tillgodose behoven som personer med funktionsnedsättning har ännu. Därför är vi glada över de projekt som vi utsett som vinnare i PTS senaste innovationstävling som alla har potential att utöka möjligheterna till en mer varierad fritid för fler, säger PTS ställföreträdande generaldirektör Catarina Wretman. 

Presentationsfilm om innovationstävlingen Aktiv Fritid

Innovationstävlingens 14 vinnare

Till den tolfte innovationstävlingen med temat ”Aktiv fritid” inkom det 46 bidrag. De fjorton som klarade sig hela vägen till finansiering från PTS är:

Kungliga Operan, Stockholm
Kort presentationsfilm om Kungliga Operan
Slutrapport Kungliga Operan

Trilo Interactive, Trollhättan
Kort presentationsfilm om Trilo Interactive
Slutrapport Trilo

Läs och Lär McShane Education, Tygelsjö
Kort presentationsfilm om MiniBladet
Slutrapport Läs och Lär

Hi-Story, Karlskrona
Kort presentationsfilm om Hi-Story
Slutrapport Hi-Story

Passalen, Västra Frölunda
Kort presentationsfilm om Passalen
Slutrapport Passalen

Future Position X, Gävle
Kort presentationsfilm om Future position X
Slutrapport Future Position X

Haja applikation, Mariefred
Kort presentationsfilm om Haja applikation
Slutrapport Haja

Pixondu (Moderskeppet), Jönköping
Kort presentationsfilm om Pixondu
Slutrapport Pixondu

Outdoormap, Stockholm
Kort presentationsfilm om Outdoormap
Slutrapport Outdoormap

Got Event, Göteborg
Kort presentationsfilm om Got Event
Slutrapport Got Event

Pariception, Karlskoga
Kort presentationsfilm om Pariception

GöteborgsOperan, Göteborg
Kort presentationsfilm om GöteborgsOperan
Slutrapport GöteborgsOperan

Språkbussen, Västra Frölunda
Kort presentationsfilm om Språkbussen
Slutrapport Språkbussen

Exponential, Stockholm
Lifecensr – information som aktiverar