Tillgängliga betaltjänster

Post- och telestyrelsen (PTS) stödjer arbetet med att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster för hela befolkningen enligt ett regeringsuppdrag.

I myndighetens uppdrag ingår att analysera behov av och främja tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. För mer om PTS uppdrag gällande grundläggande betaltjänster, se pts.se/betaltjanster

filmen om tillgängliga betaltjänster

Se filmen om tillgängliga betaltjänster som visar ett urval av tester från studier som PTS genomfört.

PTS har genomfört flertalet studier som syftar till att utvärdera tillgängligheten till grundläggande betaltjänster för personer med funktionsnedsättning och äldre. Studierna omfattar uttagsautomater, mobila applikationer för betalning, bankernas internettjänster och bankdosor. Studierna har genomförts av Stelacon på PTS uppdrag, med hjälp av användartester. Totalt har över 700 tester gjorts inom ramen för studierna. Dessa studier, med tillhörande tips och råd, presenteras nedan.

 

Studie: Utvärdering av tillgängligheten i mobila bank- och betalapplikationerStudie: Utvärdering av tillgängligheten i mobila bank- och betalapplikationer

Bank- och betalapplikationer ska vara enkla att använda. För att tillgängligheten i applikationerna ska vara god för personer med funktionsnedsättning och äldre förutsätter det bland annat att applikationen har ett avskalat gränssnitt samtidigt som applikationens kontraster är tydliga. Ta del av rapporten Uvärdering av tillgängligheten i mobila bank- och betalapplikationer

 

Studie: Utvärdering av tillgängligheten av bankernas internettjänsterStudie: Utvärdering av tillgängligheten av bankernas internettjänster

Det ska vara enkelt att använda en banks internettjänst. För att tillgängligheten i tjänsten ska vara god för personer med funktionsnedsättning och äldre förutsätter det bland annat att tjänsten ger tydlig bekräftelse och återkoppling. Ta del av rapport och tips och råd

 

Studie: Utvärdering av tillgängligheten i bankdosor för personer med funktionsnedsättning och äldreStudie: Utvärdering av tillgängligheten i bankdosor för personer med funktionsnedsättning och äldre

Samtliga testpersoner kan använda bankdosor, men det finns flera förbättringsåtgärder som kan öka användbarheten av dosorna och förenkla hanteringen för personer med funktionsned- sättning och äldre, bland annat med talande dosor. Ta del av utvärderingen och få tips och råd

Studie: Utvärdering av tillgängligheten i  uttagsautomater för personer med funktionsnedsättning och äldreStudie: Utvärdering av tillgängligheten i  uttagsautomater för personer med funktionsnedsättning och äldre

Uttagsautomater ska vara enkla att använda. För att tillgängligheten till automaterna ska vara god för personer med funktionsnedsättning och äldre förutsätter det bland annat att automaten bland annat har punktskrift och talfunktion. Ta del av studien i sin helhet och tips och råd

 

Studie: Utvärdering av mobila applikationer för betalningStudie: Utvärdering av mobila applikationer för betalning

Att handla och betala räkningar med mobiltelefonen har blivit allt vanligare på senare år.Samtidigt kan vissa målgrupper, såsom personer med funktionsnedsättning eller äldre personer, ha svårt att använda applikationerna beroende på hur lösningarna är utformade. Läs utvärderingen