Standardiseringsarbete för ökad tillgänglighet

Som deltagare i flera standardiseringsgrupper arbetar PTS aktivt för ökat fokus på användbarhet och tillgänglighet i framtagandet och användandet av standarder.

PTS vill att det ska finnas ett stort utbud av produkter och tjänster inom området elektronisk kommunikation. Och att dessa ska kunna användas av alla, oavsett funktionsförmåga. Genomtänkta, underbyggda och överenskomna standarder spelar en viktig roll för att dessa produkter och tjänster ska kunna nå ut till så många användare som möjligt i Sverige.

Till exempel medverkade PTS i en nationell samordningsgrupp som framfört svenska ståndpunkter i en europeisk standardisering som resulterade i standarden "Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT produkter och tjänster i Europa (ETSI EN 301 549)".  Denna standard är även översatt till svenska och går att ladda ner i menyn till höger.

PTS-representanter har även varit engagerade i arbetet med att ta fram en europeisk standard med funktionella krav för förmedlingstjänster, "Requirements for relay services (ETSI ES 202 975)". Även denna går att ladda ner via menyn till höger.