Finansiering av utbildningar och innovationer

En viktig del av PTS arbete för att öka den digitala delaktigheten handlar om att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar som inkluderar fler.

Digitala tjänster och teknik behöver vara inkluderande och bidra till att alla kan vara delaktiga i samhället, oavsett förmåga och förutsättningar. I takt med att omvärlden blir allt mer digitaliserad minskar utbudet av icke-digitala alternativ. Med hjälp av digitala innovationer kan vardagen bli lättare för de flesta och det finns stora möjligheter och vinster. Men det gäller att de digitala lösningarna kan användas av alla och det kan de inte idag.

Det finns runt 1,1 miljoner människor som lever i digitalt utanförskap (enligt Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet) av olika skäl. PTS försöker bidra till att minska den siffran genom att finansiera och stötta olika utvecklingsprojekt och innovationer.

Till exempel finansierar vi tjänsteutveckling och projekt med fokus på inkludering genom vår innovationstävling.

Vi gör även satsningar på att öka den digitala kompetensen och få fler att kunna nyttja de lösningar och möjligheter som redan finns genom att finansiera utbildningar som fokuserar på särskilt utsatta grupper.

 

Gruppbild PTS innnovationstävling

Innovationstävlingen har sedan 2010 delat ut 264 miljoner kronor till 181 vinnare.

En äldre kvinna med en yngre kvinna Finansiering av utbildningsprojekt

I syfte att öka den digitala kompetensen i särskilt utsatta grupper finansierar PTS utbildningsprojekt.