Intuicell: Biologiskt inspirerad AI för röstidentifiering

Här presenteras Intuicells projekt, en av fyra vinnare i PTS sjuttonde innovationstävling Betaltjänster för alla.

Intuicell vill med sitt projekt skapa en säker och trygg tjänst med vilken användare kan sköta identifiering, autentisering och medgivande genom rösten.

Bolaget anser att hantering av hela processen i en kanal innebär ett skydd mot problem med id-kapning och bedrägerier. Intuicells bedömning är att tjänsten har potential att ersätta mobilt Bankid, och hjälpa till att minska det digitala utanförskapet för utsatta målgrupper.

Intuicell utvecklar ett biologiskt inspirerat AI-system (AI=artificiell intelligens), baserat på modern forskning inom neurovetenskap. Enligt företaget innebär detta projekt en möjlighet för dem att konkretisera den breda tekniken till en applikation inom röstområdet, med målet att även de mest utsatta användarna ska känna sig trygga och prioriterade.

Debatten om mobilt Bankid för att identifiera sig och godkänna betalningar har enligt Intuicell vuxit till en demokratifråga. För äldre och personer med funktionsvariation riskerar tillgängligheten att bli låg, eftersom identifieringstjänsten ställer krav på modern utrustning och användning av lösenord och PIN-koder.

Bild från Intuicell som illustrerar hjärnan och AI

Behovsbeskrivning

Intuicell ser att det finns användare som har behov av en trygg tjänst för att identifiera sig i digitala kanaler genom enbart röst, utan krav på avancerade mobiltelefoner med fingeravtrycksläsare eller framåtvänd kamera.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kan exempelvis uppleva koncentrationssvårigheter och ha behov av en produkt med begränsad mängd text och moment.

För organisationer finns ett stort och ökande behov av att säkra att användaren är den som den utger sig för att vara.

Målgrupper

  • Seniora medborgare (personer äldre än 75 år).
  • Personer med funktionsvariationer, exempelvis synnedsättning, nedsatt handfunktion eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
  • Organisationer som är i behov av säker e-legitimering vid betalningar.

Effektmål

  • Äldre personer: 100 procent känner sig trygga och säkra att identifiera sig med enbart röst. 25 procent ska vara kontinuerliga användare.
  • Personer med funktionsvariation: 100 procent känner sig trygga och säkra att identifiera sig med enbart röst. 20 procent ska vara kontinuerliga användare.
  • Bank: Möjlighet att säkra användaren genom enbart röst. Samarbete med tre banker ett år efter lansering.

Innovation

Intuicells lösning ger företag möjlighet att verifiera användarens identitet genom enbart tal. Baserat på företagets biologiskt inspirerade AI-system ska man ta fram en lösning som gör röstanalys i realtid för att, i ett naturligt samtal, kontinuerligt verifiera att rösten tillhör användaren. Lösningen ska göra det möjligt för företag att omedelbart identifiera användaren utan att denne behöver komma ihåg PIN-koder eller lösenord. Samtidigt säkerställs att användarens konto eller kunddata inte hackas av bedragare. Företaget bedömer att röstbiometri en starkt växande marknad.

Finansiering

Budgeterad kostnad är 2 971 531 kronor, varav 2 525 802 kronor är PTS-finansierat och 445 730 kronor är egenfinansierat.

Om Intuicell

Intuicell är ett teknikbolag som bygger på forskning inom neurovetenskap. Bolaget grundades 2020 som ett spin-off från Lunds universitet, och har sitt säte i Lund. Företaget utvecklar en teknikplattform som är tänkt att lära såsom människor lär sig. Företages vision är att förändra hur AI-system är uppbyggda från grunden. Tekniken kan implementeras i befintliga hårdvaruplattformar eller göras som fristående applikationer.

Mer information

Projektperiod: 2021-09-01—2023-01-31.

Projektägare: IntuiCell AB.

Webbsida: intuicell.com

Kontaktuppgifter: Viktor Luthman (vd), tfn: 076-026 52 69, e-post: [email protected]

Henrik Jörntell (grundare och professor i neurofysiologi), tfn: 070-537 89 67, e-post: [email protected]

Läs mer om PTS innovationstävling Betaltjänster för alla.