Tidigare vinnare i PTS innovationstävling

PTS har genomfört innovationstävlingar sedan 2010. Här presenterar vi några av de tidigare vinnarna.

Klicka på länkarna för att läsa mer om tidigare vinnare.

Delad e-legitimation ger möjligt att minska digitalt utanförskap

För drygt ett år sedan lanserades funktionen ”Delad kontroll” i Freja, en mobil tjänst för e-legitimation. Funktionen gör det möjligt för personer att ta hjälp av en anhörig eller en vårdgivare när de vill använda en digital tjänst som kräver e-legitimering.

Funktionen Delad kontroll har realiserats tack vare bland annat stöd från PTS innovationstävling ”Från utanför till internet” som genomfördes 2019.

– Idén föddes när min far blev dement och började märka att det saknades pengar på sitt konto vid ett flertal gånger. Då slog det mig att det vore bra med en funktion där man kan ha delad kontroll, som innebär att jag eller en annan närstående hade kunnat hjälpa pappa att hålla koll på kontot, säger Kristofer von Beetzen, produktchef på Freja eID.

Enligt Frejas bedömning saknar cirka en miljon människor en e-legitimation. Samtidigt finns det idag drygt 6 000 digitala tjänster som kräver e-legitimation. Att göra e-legitimering tillgängligt för alla är därför avgörande för att öka den digitala inkluderingen.

Från idé till verklighet genom PTS-stöd

Genom stödet från PTS kunde Freja eID gå från idé till verklighet och idag finns funktionen tillgänglig sedan ett år tillbaka. Kristofer von Beetzen berättar att tävlingen spelat en stor roll för att göra projektet möjligt. Han gillar också konceptet med innovationstävlingen.

– Du kastar inte bara in en idé och får pengar som man aldrig riktigt vet vart de tar vägen, utan det är kontroller längs vägen och krav på redovisning. Sättet som PTS har lagt upp tävlingen på är väldigt bra, säger Kristofer von Beetzen.

Fakta om funktionen Delad kontroll

För att använda funktionen Delad kontroll behöver båda parter ha en mobil e-legitimation via Freja. Funktionen kan aktiveras direkt i mobilappen, men båda personerna måste fysiskt vara på samma plats vid aktivering.

När användaren ska e-legitimera sig startas en parallell transaktion hos medhjälparen som kan välja att godkänna eller avbryta legitimeringen. Medhjälparen kan inte göra några transaktioner på egen hand för användarens räkning eller komma åt information i den digitala tjänst för vilken e-legitimeringen gäller. Delad kontroll bygger på ömsesidig frivillighet. Respektive part kan avsluta kopplingen när som helst.

Om Freja eID

Funktionen ”Delad kontroll” utvecklades av dåvarande Verisec AB. Företaget heter numera Freja eID Group AB. Idag använder nära 800 000 personer en e-legitimation från Freja eID. E-legitimationstjänsten kan användas som privatperson, men också som tjänstelegitimation.

Projektet ”Delad kontroll” genomfördes mellan den 1 juni 2020 och den 9 augusti 2021. PTS finansiering uppgick till närmare två miljoner kronor.

Lyssna på podden Innovationslandet

Freja eID och Transistor, tidigare vinnare i innovationstävlingen, samtalar med Sverker Brundin på PTS och programledare Emma Frans om innovationer som motverkar digital utanförskap och vad tävlingen möjliggör för vinnarna.

Här är en länk till poddavsnittet hos Spotify, men du hittar podden även i andra poddtjänster. 

Avsnitt 31: Post- och telestyrelsen – Anordnar innovationstävling mot digitalt utanförskap

Tillbaka

T-talk underlättar för personer med nedsatt hörsel att uppfatta vad som sägs

T-talk är en tjänst som omvandlar allt som sägs i ett samtal eller ett möte till text. Det underlättar för personer med nedsatt hörsel att bättre uppfatta, förstå och minnas vad som sägs.

T-talk är utvecklad av AB Transistor Sweden genom stöd från PTS innovationstävling ”Konverserande gränssnitt” som genomfördes under 2018.

– Jag tror det är en ögonöppnare för staten och myndigheter att det går att arbeta med innovation på ett nytänkande sätt. Genom att anordna liknande koncept kan det uppmuntra fler aktörer att bli innovativa inom områden där vi ser ett behov utifrån målgrupper som inte är tillgodosedda med det marknaden har att erbjuda, säger Andreas Jonsson, vd på Transistor Sweden.

Kombination av hörteknik och språkteknologi

En modern hörapparat har en optimal räckvidd på ungefär två meter. Ju längre avstånd till den som pratar, ju mer ljud i omgivningen, desto svårare för en person med nedsatt hörsel att uppfatta vad som sägs. I sådana situationer behöver den som har nedsatt hörsel ofta anstränga sig mer för att uppfatta vad som sägs. Transistor vill med tjänsten T-talk ge en lösning som underlättar för personer med hörselnedsättning att uppfatta vad som sägs i till exempel ett större möte eller en videokonferens.

Transistor har i sin lösning kombinerat hörteknik med språkteknologi för att få ett bra resultat både vad gäller kvalitet på textning och hörbarhet. Lösningen har 16 olika användningsfall som passar olika situationer och kombinationer av hjälpmedel.

T-talk har utvecklats i samarbete med personer med hörselnedsättning. Som användare kan du välja att köpa enbart programvaran eller programvaran tillsammans med konfigurerad hårdvara.

Om AB Transistor Sweden

Transistor är ett svenskt företag som grundandes i början av 1950-talet och som var tidigt ute med att utveckla lösningar för människor med nedsatt hörsel. Det aktuella projektet mellan den 1 mars 2019 och den 23 april 2021. Under den tiden utvecklades, testades och lanserades T-talk, som idag säljs via earstore.se. PTS finansiering uppgick till tre miljoner kronor. 

Lyssna på podden Innovationslandet

Transistor och Freja eID, tidigare vinnare i innovationstävlingen, samtalar med Sverker Brundin på PTS och programledare Emma Frans om innovationer som motverkar digital utanförskap och vad tävlingen möjliggör för vinnarna.

Här är en länk till poddavsnittet hos Spotify, men du hittar podden även i andra poddtjänster. 

Avsnitt 31: Post- och telestyrelsen – Anordnar innovationstävling mot digitalt utanförskap

Tillbaka

Entreprenörer bygger tillgänglighetsanpassad begagnathandel

Genom vinsten i PTS innovationstävling har startupbolaget Treddy förverkligat sin idé om trygg begagnathandel på internet tillgänglig för så många som möjligt. Inte minst äldre och människor med funktionsnedsättningar.

Projektet ”Trygg begagnathandel för alla på internet”, är en av vinnarna i PTS innovationstävling ”Betaltjänster för alla” som genomfördes 2021. 

Handla tryggt på nätet

Upprinnelsen till projektet är att Treddy såg ett behov av en plattformsoberoende lösning för att handla begagnat tryggt på distans över internet. Enligt undersökningar och information från bland annat Brottsförebyggande rådet (Brå), polisen och Begripsam anser äldre och människor med funktionsnedsättningar att det är mycket svårt att handla på internet. De är ofta oroliga när de ska handla digitalt och undviker därför att göra det. Enligt polisen tillhör de här grupperna också de som särskilt blir utsatta för bedragare.

– Målet är att ändra mentaliteten hos svenska konsumenter; ”Swisha först, skicka sedan”. Problemet är universellt, för alla typer av användare – orosmoment och avsaknaden av tillit för motparten, säger Jacob Lundberg, operativ chef och medgrundare på Treddy.

Tillgänglighetstest via Funka

Projektet har varit riktat mot personer över 65 år samt personer med olika funktionsnedsättningar. Treddy tog hjälp av tillgänglighetsspecialisten Funka för att utreda vilka funktionshinder som plattformen kunde bli tillgänglig för enligt tillgänglighetsdirektivet. Funka hjälpte också till med att användartesta och granska plattformen utifrån standardiseringskriterierna i WCAG 2.1, nivå AA. Efterlevnaden säkerställer att användare kan ta del av tjänstens information och använda tjänsten, även om denne har en funktionsnedsättning.

– Funkas användartester och granskningar visade på konkreta åtgärder avseende teknik, design och logik, vilka är svåra att veta utan expertis inom området. Arbetet har gjort tillgänglighetsanpassningen av Treddy genomförbar på ett strukturerat sätt, säger Jacob Lundberg.

WCAG-riktlinjerna syftar till att främst förbättra applikationer samt webbplatser och bygger på grundprinciperna: att tjänsten skall vara möjlig att uppfatta, att den skall vara hanterbar, att den skall vara begriplig och att tekniken skall vara robust.

Tillgänglighet en hörnsten för att ändra beteenden

– Arbetet med en webbapplikation som Treddy är aldrig färdigt, vilket kräver långsiktiga mål inom området för att bibehålla kvalitén på tillgänglighet i tjänsten. Genom projektet har vi lärt oss hur vi vidare ska utveckla tjänsten, för att kunna hjälpa alla som vill köpa och sälja begagnat. För att bli en ledande aktör på marknaden och uppnå visionen om att ändra svenska handelsbeteenden, är tillgänglighet en hörnsten, säger Emil Svensson, vd på Treddy.

Tre viktiga insikter av att ha arbetat med tillgänglighet:

  • En tillgänglig plattform ger värde för tjänstens samtliga användare och kunder.
  • Tillgänglighet rymmer många viktiga faktorer och element som kräver löpande utvärdering och utveckling.
  • Expertis från företag som arbetar inom tillgänglighet, erbjuder stor hjälp i att navigera området och efterfölja standard.

Om Treddy

Treddy består av grundarna Jacob Lundberg och Emil Svensson. De har arbetat med det aktuella projektet mellan den 1 augusti 2021 och den 30 november 2022. PTS finansiering uppgår till 1 544 380 kr. Treddy är varumärket på den tjänst för begagnathandel på internet som företaget JE Marketplace Solutions AB ligger bakom. Bolaget startades 2020. Tjänsten är fortfarande i en tidig fas. Så här långt har varor för över en miljon kronor sålts genom Treddy.

Tillbaka