Undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI)

Nu är resultat och rapporter klara för 2019 års undersökning Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI). Undersökningen har finansierats av PTS och genomförts av Begripsam. Vi vill visa en tydligare bild över hur personer med funktionsnedsättning använder internet och digital teknik, och vilka behov och hinder som finns för att alla ska vara digitalt delaktiga.

Under 2017 genomfördes undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet för första gången. Syftet var att komplettera och förtydliga bilden kring digital inkludering och internetanvändning hos personer med funktionsnedsättning. Huvudrapporten publicerades i början av 2018 och följdes av flera kompletterande rapporter och en statistikwebbplats.
 
Två år senare, 2019, genomfördes undersökningen igen av Begripsam och med finansiering från PTS. En noggrann och omfattande datainsamling följdes av intensivt arbete med att sammanställa och analysera all data. Resultaten är sammanfattade i en huvudrapport och en stor mängd statistikbilagor som även kompletteras av flertalet specifika rapporter som beställs och publiceras löpande.
 
Det finns flera intressanta slutsatser att dra från resultaten, inte minst eftersom det nu går att jämföra resultat mellan de olika åren. 2019 års undersökning har även jämfört resultat mellan grupper med och utan funktionsnedsättning. Det som framkommer tydligt är att det finns en betydande digital klyfta mellan olika grupper i samhället.

 

Samarbete för att öka den digitala delaktigheten

Delaktigheten i det digitala samhället ser olika ut för olika grupper, beroende på vilka förutsättningar de har. Etablerade och traditionella undersökningar ger en god bild av svenskarnas användning av internet och digital utrustning. På grund av det begränsade urvalet och undersökningsmetoderna synliggör de dock sällan hur det egentligen ser ut för till exempel personer med funktionsnedsättning. Det behövs fler undersökningar som använder metoder som säkerställer att personer med olika funktionsnedsättningar och svårigheter är representerade och som tar hänsyn till olika personers förmågor och förutsättningar.
 
PTS finansierar den här undersökningen för att komplettera, fördjupa och förtydliga bilden av det digitala utanförskapet och på så sätt bidra till bättre beslut om var insatser ska göras för att göra skillnad där behovet är störst.
 
Undersökningen är initierad och genomförd av Begripsam, ett företag och förening som består av erfarna forskare, experter och projektledare med kunskap om funktionshinderfrågor. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har bidragit med vetenskapligt stöd och flertalet kontaktpersoner i föreningar och organisationer bidrar med ett stort ideellt engagemang.

Hand som håller i mobiltelefon framför en laptop Huvudrapport: Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019 (SMFOI)

Huvudrapport för 2019 års undersökning (länk till rapportsida).

html-kod mot gul bakgrund Statistikwebbplats för SMFOI

Direktlänk till statistikwebbplatsen (länk till annan webbplats)

Närbild på man med glasögon framför datorskärm Statistikbilagor och kompletterande rapporter

Här publiceras statistikbilagor och kompletterande rapporter löpande (länk till annan webbplats)

Närbild på händer som skriver på laptop när flera sitter runt ett bord Resultat och rapporter från undersökningen 2017

Här hittar du resultat och rapporter från 2017 års undersökning om Svenskarna med funktionsnedsättning och internet.