Om PTS uppdrag och roll inom digital delaktighet

PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar.

Särskilt uppdrag

Vi har även ett särskilt uppdrag att, tillsammans med andra myndigheter, genomföra den svenska funktionshinderspolitiken. För det uppdraget får vi ett särskilt anslag och budget för att främja digital delaktighet och inkluderande kommunikationslösningar, med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper.

Målet är att alla ska ha likvärdiga förutsättningar för att kunna kommunicera via telefoni och internet samt att skicka och ta emot brev och paket.

I PTS instruktion, 8 och 11 §§, anges vad PTS får och bör göra inom funktionshinderområdet. Ytterligare uppdrag och instruktion finns i PTS regleringsbrev där regeringen varje år meddelar hur mycket pengar PTS kan använda och hur de ska användas.

Så arbetar vi

Merparten av pengarna för vårt särskilda uppdrag används för att tillhandahålla lösningar som ger personer med funktionsnedsättning likvärdig tillgång till telefoni och post som andra medborgare har. Dessa lösningar behövs för de fall då marknaden inte erbjuder lösningar som kan användas av alla utan merkostnader. Här finns information om PTS kommunikationstjänster.
Resterande pengar används till exempel till att:

  • stärka utvecklingen av nya och förbättrade kommunikationslösningar
  • samla in och dela med oss av kunskap och vägledning
  • samverka med andra myndigheter, aktörer och branscher
  • stötta initiativ, insatser och nätverk.

Vi försöker arbeta utifrån ett användarperspektiv och med att identifiera de behov och brister som finns. Både för att fördela våra egna insatser rätt men även för att dela med oss av informationen till andra som kan påverka och göra skillnad där behovet är störst. Därför genomför vi till exempel många undersökningar och kartläggningar inom området digital delaktighet och tillgänglighet. Dessa rapporter och stöddokument hittar du i vår kunskapsbank.
Ett annan större insats vi gör är att finansiera tjänsteutveckling och projekt med fokus på inkludering, bland annat genom vår innovationstävling.
Vi arbetar även främjande med att öka den digitala kompetensen, och minska det digitala utanförskapet genom att finansiera utbildningar som fokuserar på särskilt utsatta grupper.

Kontakta oss gärna

Vi tror på att det blir lättare att göra rätt insatser för samhället och medborgarna om vi samarbetar och kommunicerar. Både mellan myndigheter och organisationer, men även med de personer som vi försöker förbättra samhället för.

Hör gärna av dig om du har frågor, idéer eller förslag!

Enheten för digital delaktighet, PTS
E-post: [email protected]
Telefon: 08-678 55 00

Mediefrågor hänvisas till PTS presstelefon: 08-678 55 55