Genomförda nätverksträffar för Bryt isoleringen

Nätverket Bryt isoleringen träffas regelbundet för att öka kunskapen och dela erfarenheter som stärker den digitala delaktigheten i samhället. Träffarna har följande huvudteman – behov, beslut, byggande.

Nätverket Bryt isoleringen startade sommaren 2020. Sedan dess har nätverket genomfört cirka två nätverksträffar per år. Vill du veta mer om träffarna, skicka oss ett mejl till brytisoleringen@pts.se

Den 25 januari 2023

Temat för nätverksträffen var ”Byggandet – mer digital i Stockholms skärgård”. Åsa Kåryd, Telia Sverige och Tereze Säll Patwary, länsstyrelsen Stockholm, berättar om ett utbildningsprojekt med syfte att minska digitalt utanförskap.

Den 28 september 2022

Temat för nätverksträffen var ”Besluten – En inkluderande arbetsmiljö skapas genom små beslut varje dag”. Gästföreläsare var Karin Ekelund Malmros, som arbetar med kognitiv tillgänglighet och användbarhet på Begripsam. Karin berättade om betydelsen av de små besluten som vi tar varje dag och som avgör hur vi agerar i en given situation. Utan dessa många små beslut har de stora besluten som till exempel policy och riktlinjer ingen effekt. De stora besluten innebär inte en förändring i sig. Det är i de små besluten som förändringen sker.

Den 11 maj 2022

Temat för nätverksträffen var ”Behoven – att möta människor där de befinner sig”. Gästföreläsare var Kristin Hagström, Göteborgs Stad Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, som berättade om projektet ”Ökad digital kompetens och delaktighet hos seniorer i digitalt utanförskap”.

Den 26 januari 2022

Temat för nätverksträffen var ”Byggandet – så bygger vi i en föränderlig nutid och för en oviss framtid”. Nätverksträffens gästföreläsare var Terese Raymond, nationell koordinator för Digidelnätverket, berättade om en kartläggning av behov och insatser för digital delaktighet som Region Västernorrland genomför.

 

Webbsända nätverksträffar 2020–2021

Här finns tre längre webbsändningar som arrangerades under perioden då PTS hade ett regeringsuppdrag med samma namn som nätverket - Bryt isoleringen.

Sändningarna finns med både undertexter och teckenspråkstolkning samt är syntolkade vid inspelningen genom att informationsgrafik och eventuella visuella inslag lästes upp av moderatorn eller gästerna. 

Tematräff 1 - Behoven (sändes 4 november 2020)

Klicka på filmen eller någon av länkarna för att komma till direktsändningen av tematräff 1 - Behoven:

Direkttextad sändning: https://youtu.be/eXWPqQ2njoc

Teckenspråkstolkad och direkttextad sändning: https://youtu.be/tPI6glfl8I8

Tematräff 2 - Besluten (sändes 27 januari 2021)

Klicka på filmen eller någon av länkarna för att komma till direktsändningen av tematräff 2 - Besluten:

Direkttextad sändning: https://youtu.be/XkJ-OVcZ06U

Teckenspråkstolkad och direkttextad sändning: https://youtu.be/zBRCXK95Wfg

Tematräff 3 - Byggandet (sändes 10 mars 2021)

Klicka på filmen eller någon av länkarna för att komma till direktsändningen av tematräff 3 - Byggandet

Direkttextad sändning: https://youtu.be/sKoSy6XDs8c

Teckenspråkstolkad och direkttextad sändning: https://youtu.be/TTjxvM6TzKI