Checklistor och andra verktyg

Här finns ett urval av checklistor och vägledningar inom området digital delaktighet och tillgänglighet, från både PTS och andra organisationer.

The Inclusive Design Guide

Inclusive Research Centre i Kanada

The Inclusive Design Guide är framtagen av Inclusive Research Centre vid OCAD University i Kanada. Guiden kan tillämpas såväl för design av digitala lösningar som tjänster, fysiska miljöer och processer. Guiden ger vägledning med metodstöd och motiverar hur olika metoder inom bl.a. UX (User Experience) kan tillämpas i inkluderande design.
The Inclusive Design Guide

 

Inclusive Design Toolkit

University of Cambridge

Inclusive Design Toolkit ger vägledning om inkluderande design. Dels finns vägledning om inkluderande designprocesser, dels om verktyg som kan användas i designprocessen. 
Inclusive Design Toolkit

 

Verktyg för tillgänglig myndighet –
Fokus delaktighet

Myndigheten för delaktighet (MFD)

Fokus delaktighet är ett verktyg som ska underlätta myndigheters arbete med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Vertyget ger myndigheter stöd i arbetet med att förbättra tillgängligheten i verksamheten, i lokalerna och i information och kommunikation. Genom att svara på frågor får du se hur din myndighet ligger till och vad ni kan förbättra.

Fokus delaktighet – ett verktyg för en tillgänglig myndighet

Vägledningen för webbutveckling, webbriktlinjer.se

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Vägledningen innehåller en mängd rekommendationer för hur tillgänglig webb och viss mån andra ikt-tjänster kan utformas. Dels finns vägledning kring enskilda WCAG-kriterier med tips om hur de kan uttolkas och efterlevas, dels finns vägledning om ”mjukare” tillgänglighetsfrågor som till exempel hur man skriver begripligt. Utöver vägledning om tillgänglighet finns även andra rekommendationer för hur offentlig sektor kan utforma sina webbplatser.
Vägledningen för webbutveckling, webbriktlinjer.se

PTS egna checklistor och guider

Våra checklistor baseras på identifierade tillgänglighetsbrister från tester som inkluderat användare både med och utan funktionsnedsättning samt äldre personer. De innehåller konkret vägledning till hur lösningarna kan utformas för att vara så tillgängliga som möjligt men kan behöva kompletteras på grund av det begränsade urvalet av användare. Checklistorna ska därför ses som en vägledning.

Observera att länkarna nedan går till en rapportsida som innehåller både den undersökning som gjorts och den checklista som undersökningen resulterat i. Checklistorna finns att ladda ner i PDF-format på respektive rapportsida.

Metodguide för inkluderande enkätundersökningar

Metodguide för inkluderande intervjuer

Metodguide för inkluderande gruppdiskussioner

Framtagande av tillgängliga chattbotar

Metodstöd för att arbeta nära användaren

Tillgänglighet i kostnadsfria digitala nummerupplysningstjänster

Tillgänglighet i smarta mobiler för personer med funktionsnedsättning & äldre

Tillgänglighet & användbarhet i teleoperatörers kundtjänstkanaler