Organisationer

Här hittar du några organisationer inom ramen för internets styrning.

arrow ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) är en privaträttsligt icke vinstdrivande organisation som arbetar för att främja internets användning och operationella stabilitet. Organisationen ansvarar för teknisk samordning av bland annat domännamnssystemet (DNS) och, via IANA-funktionen, för tilldelning av ip-adressutrymme till de fem olika regionala Internetregistries (RIR), varav RIPE NCC är den som betjänar bland annat. Europa.

arrow GAC

Governmental Advisory Committee (GAC)  är en rådgivande kommitté till ICANN, öppen för regeringar och vissa andra organisationer.

arrow HLIG

High Level Group on Internet Governance (HLIG) är EU-kommissionens högnivågrupp för att forma en harmoniserad europeisk syn i olika internetrelaterade frågor. Gruppen leds av EU-kommissionen, och består i övrigt av EU:s medlemsländer samt Norge och Schweiz.

arrow EuroDIG

Den europeiska konferensen EuroDIG, European Dialogue on Internet Governance, är ett forum med syfte att främja dialoger om styrningen av internet och arrangeras i samverkan med många organisationer och företag.

arrow IGF

Intenet Governance Forum (IGF) är ett viktigt multistakeholder-forum för erfarenhetsutbyte och debatt. Med multistakeholder avses här att olika organisationer tillåts att delta på liknande villkor i diskussionerna. Organisationerna kan vara regeringar, myndigheter, civilsamhället och privat sektor etc. Genom att man kan samla och diskutera de kontroversiella frågorna på ett ställe blir det transparent och kostnadseffektivt för deltagarna.

IGF håller dels ett årligt ambulerande tredagarsforum i december, dels ett antal förmöten i Genève.