Varför behövs IPv6?

Allt som kopplas upp mot internet måste ha en IP-adress för att fungera. IPv4-adresserna är i princip slut. Därför behövs IPv6, nästa generations IP-adresser.

Beroendet av internet ökar hela tiden i Sverige, inom EU och över hela världen, vilket samtidigt medför ett ökat behov av tillgång till dess kritiska resurser, däribland IP-adresser. 

IPv6 kommer på sikt att ersätta IPv4

Internetprotokoll version 6 (IPv6) är den senaste versionen av protokoll som låter internetansluten utrustning kommunicera med varandra. Varje enhet – datorer och teknisk utrustning – som kopplas upp mot internet, måste ha en IP-adress för att fungera. IPv6 kommer på sikt att ersätta IPv4 eftersom de inte är kompatibla med varandra. IPv6 är därför en möjliggörare för bland annat tjänster inom sakernas internet (Internet of Things, IoT), för 5G och framtidens 6G.

För att internet ska fortsätta vara ett globalt nät där tjänster och information är nåbara för alla internetanvändare, oavsett var i världen man befinner sig, behövs adresseringsstandarden IPv6. Behovet av att införa IPv6 har framhållits under många år sedan IPv4-adresserna började ta slut globalt under 2011.

Fem skäl att införa IPv6

Tillgänglig för alla

Idag används både IPv4 och IPv6 på internet, men IP-adresserna är inte kompatibla med varandra. För att vara tillgänglig för alla krävs att åtminstone externa digitala tjänster som webbplats, e-post och DNS-tjänst har stöd för både IPv6 och IPv4.

Framtidssäker digitalisering

Samhället digitaliseras allt mer. Sjukvård, energi och transporter är bara några områden där verksamheten kräver fler IP-adresser för att fungera optimalt. IPv6 är en nödvändig pusselbit för digitaliseringen, som smidigt och säkert möjliggör tillgängliga och funktionella tjänster för alla medborgare.

Möjliggör innovation

Genom att införa IPv6 kan offentlig sektor och näringsliv få tillgång till den mängd IP-adresser som behövs för att fullt ut kunna dra nytta av nya internetbaserade tjänsteområden som växer fram, till exempel sakernas internet (IoT). Det möjliggör en stor mängd nya innovationer och affärsmöjligheter. Internet kan därmed fortsätta att växa och vara en motor för innovation.

Enklare och modernare

IPv6 gör att interna nät i offentlig sektor och näringsliv kan organiseras på ett nytt och ändamålsenligt sätt, vilket förenklar administration och gör det enklare att genomföra förändringar. Dessutom blir det enklare att gå samman med andra i ett gemensamt nät, eftersom kollisioner med interna IPv4-adresser kan undvikas.

Ju förr desto bättre

Det är klokt att införa IPv6 redan nu för att inte fastna i en åldrande teknik senare. Att skjuta upp införandet kan leda till både säkerhetsproblem och ökade kostnader. Särskilt om man är tvungen att införa IPv6 oförberett och under tidspress.

Myter och fakta om IPv6

Myt: ”IPv6 är så annorlunda”

Fakta: Det är ingen större skillnad mellan de två IP-protokollen (IPv4 och IPv6) för internetanvändarna. Mycket förenklat är det bara transporten, adresstilldelning och antalet tillgängliga adresser som skiljer. De överliggande applikationsprotokollen som HTTPS, DNS, SMTP fungerar precis lika oavsett om de använder IPv6 eller IPv4 som transport.

Myt: ”IPv6 är osäkert”

Fakta: IPv6 möjliggör nya typer av attacker på nätnivå, men motsvarande attacker har genomförts, och genomförs fortfarande, mot IPv4. IPv6 är med andra ord varken säkrare eller osäkrare än IPv4.