Fast samtrafik

För att slutanvändare ska kunna nå varandra genom att ringa och ta emot samtal krävs det att nätägande operatörer samarbetar och samtrafikerar med varandra.

Samtrafik innebär att operatörerna kopplar samman sina nät, vilket möjliggör kommunikation och tillgång till tjänster som erbjuds i näten. Ett samtal mellan två slutanvändare kan delas upp i tre delar: originering (uppringande slutkund skickar en signal i eget kommunikationsnät), eventuell transitering (samtalet dirigeras mellan olika kommunikationsnät) och terminering (samtalet framförs från den punkt vid vilken det överlämnas efter transitering eller samtalsoriginering, fram till den nätanslutningspunkt i kommunikationsnätet där mottagande slutanvändare tar emot samtalet).

Fast samtalsoriginering är sedan år 2016 inte längre föremål för reglering. Vad gäller marknaden för transit regleras inte heller den längre av Post- och telestyrelsen (PTS). 

Samtalsterminering regleras av PTS och delas upp i fast samtalsterminering respektive mobil samtalsterminering.

Gällande reglering

Fast samtalsterminering (marknad 1)

Den 12 december 2019 fattade PTS beslut om skyldigheter på marknad 1:

Vill du läsa äldre beslut? Kontakta PTS diarium, pts@pts.se

Mobil samtalsterminering (marknad 2)

Den 12 december 2019 fattade PTS beslut om skyldigheter på marknad 2:

Vill du läsa äldre beslut? Kontakta PTS diarium, pts@pts.se