Nationell toppdomän (.se)

PTS ska se till att lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet efterlevs.

Lagen trädde i kraft den 1 juli 2006 och rör teknisk drift av nationella toppdomäner för Sverige på Internet samt tilldelning och registrering av domännamn under dessa.

Domännamnsadministratören Internetstiftelsen är tillsynsobjekt enligt lagen. PTS utövar i huvudsak tillsyn över Internetstiftelsen och inte över respektive ombud som är kundkontakt mellan administratören och den som vill registrera ett domännamn.

Har du problem med en se-domän?

I första hand bör användare med problem vända sig till det ombud de har anlitat för registreringen. I andra hand bör konsumenter vända sig till domänadministratören, exempelvis Internetstiftelsen för toppdomänen .se (och Verisign för toppdomänen .com).

När det handlar om rena bedrägerier, till exempel oseriösa aktörer som säger sig sälja domännamn så är det polisen man kan vända sig till.

Internetstiftelsen finns kortfattad information om oseriösa metoder vid domännamnsregistrering