Driftinformation mellan operatörer

Driftinformation mellan operatörer, DIO, är ett system där driftinformation kan utbytas mellan aktörer inom området elektronisk kommunikation på ett standardiserat sätt. DIO syftar till att skapa en mer ekonomisk, säkrare och effektivare överföring av information om driftstörningar orsakade av akuta fel eller planerade avbrott.

Genom att använda DIO när information utbyts kring driftsproblem kan anslutna organisationer effektivisera sin informationshantering, förbättra informationen ut till både kunder och leverantörer samt i en förlängning korta ner avbrottstider och spara pengar.

Ett ökande antal operatörer använder DIO när de behöver kommunicera kring olika driftsproblem eller planerade avbrott.

En webbsida är framtagen för att ge alla operatörer möjlighet att  komma igång med DIO utan behov av egna investeringar.

DIO har utarbetats av ett projekt som drivs och delfinansieras av PTS. Övriga projektdeltagare är Telia Company, Telenor, Svenska stadsnätsföreningen, Tre, Försvarsmakten, Tele2, Svenska Kraftnät, Stokab, Teracom, Skanova, Mälarenergi och Trafikverket ICT.