Ledningskollen.se

Med webbtjänsten Ledningskollen.se kan du som planerar att gräva få besked om vem som har olika typer av infrastruktur nedgrävd på platsen.

Ledningar i marken grävs tyvärr av ibland. Varje år förorsakas skador för flera hundra miljoner kronor. En trasig ledning kan orsaka allvarliga störningar, till exempel på elförsörjning, telefoni eller Internettrafik. Även vatten- och avloppsledningar eller annan samhällsviktig infrastruktur kan skadas eller förstöras helt vid grävning eller schaktning.

För att minska risken för avbrott har ett stort antal myndigheter, företag och organisationer byggt upp webbtjänsten Ledningskollen.se. Arbetet samordnas av PTS. Webbtjänsten kopplar ihop den som vill gräva med dem som har infrastruktur på en viss plats. En förfrågan når alla ledningsägare som är med – gratis och enkelt.  

Tjänsten lanserades under hösten 2009 i Uppsala län och fungerar sedan den 1 december 2010 i hela landet.

Ledningskollen.se var en av fyra finalister till priset Guldlänken 2010. Guldlänken är en tävling som premierar de bästa e-tjänsterna inom kommuner, landsting och statlig förvaltning.