Pågående datainsamlingar

arrow Svensk telekommarknad första halvåret 2019

Insamlingsperiod: Enkät under juli – oktober 2019.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten "Svensk telekommarknad första halvåret 2019" som publiceras fjärde kvartalet 2019.

Kontaktperson

Karin Fransén, e-post e-komstat@pts.se; telefon: 08-678 57 81

arrow Datainsamling inom ramen för Eurorate

Insamlingsperiod: Pågående.

Ta del av underlaget.

Övrigt: Det nya regelverket i EU rörande elektronisk kommunikation som för närvarande arbetas fram innehåller en bestämmelse avseende fast och mobil samtalsterminering. Inom ramen för detta kommer ett antal olika datainsamlingar att genomföras.