Pågående datainsamlingar

Information om pågående insamlingar av PTS.

Svensk telekommarknad 2018

Insamlingsperiod: Enkät under januari – mars 2019.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten "Svensk telekommarknad 2018" som publiceras andra kvartalet 2019.

Kontaktperson

Karin Fransén, e-post e-komstat@pts.se; telefon: 08-678 57 81

Datainsamling inom ramen för Eurorate

Insamlingsperiod: Pågående.

Klicka här för att ta del av underlaget.

Övrigt: Det nya regelverket i EU rörande elektronisk kommunikation som för närvarande arbetas fram innehåller en bestämmelse avseende fast och mobil samtalsterminering. Inom ramen för detta kommer ett antal olika datainsamlingar att genomföras.

Enkät om uppgifter om ersättningslösningar för telefoni och bredband i områden som berörs av kopparnätets avveckling

Insamlingsperiod

Enkäten finns här.

Sista svarsdatum: 2010-10-19

Kontaktperson

Olov Enström, telefon: 08-678 5694

Övrigt

PTS har i uppdrag att löpande följa upp och analysera utvecklingen på bredbandsområdet samt vid behov lämna förslag till åtgärder. Inom ramen för uppdraget ska Post- och telestyrelsen särskilt:
Följa och redovisa tillgången till ersättningslösningar för telefoni och bredband för hushåll och företag som berörs av den pågående avvecklingen av kopparnätet samt vilka informationsinsatser som genomförs.

PTS Bredbandskartläggning 2018

Insamlingsperiod

Enkät skickas ut via e-post i september/oktober.

Enkäten avser situationen 1:a oktober 2018. Sista svarsdatum framgår av beskrivningen i enkäten.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten ”PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018” som publiceras under mars 2019.

Kontaktpersoner

Jens Ingman, telefon: 08-678 58 82, och Elisabeth Häggquist, telefon: 08-678 55 18.

Övrigt

Post- och Telestyrelsen genomför insamlingen för begäran genom företaget Action Dialog Partner AB (orgnr: 556619-9740).