Pågående datainsamlingar

arrow Svensk telekommarknad första halvåret 2020

Insamlingsperiod:

Enkät under juli – september 2020.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten "Svensk telekommarknad första halvåret 2020" som publiceras fjärde kvartalet 2020.

Kontaktperson

Karin Fransén, e-post e-komstat@pts.se; telefon: 08-678 57 81

arrow Enkät om ersättningslösningar och kopparnätsavvecklingen

Insamlingsperiod

Enkät skickas ut via e-post i oktober.

Sista svarsdatum framgår av beskrivningen i utskicket.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten ” Telefoni, grundläggande internet och kopparnätsavvecklingen 2020” som publiceras under mars 2020.

Kontaktpersoner

Lissy Lundgren, telefon: 08-678 58 63 (alt. Ann-Sofie Fahlgren, telefon: 08-678 55 57).

arrow Datainsamling inom ramen för Eurorate

Insamlingsperiod: Pågående.

Ta del av underlaget.

Övrigt: Det nya regelverket i EU rörande elektronisk kommunikation som för närvarande arbetas fram innehåller en bestämmelse avseende fast och mobil samtalsterminering. Inom ramen för detta kommer ett antal olika datainsamlingar att genomföras.