Öppet internet

TSM-förordningen syftar till att bevara ett öppet internet, som plattform för utveckling och innovation.

En huvudregel i TSM-förordningen är att all trafik på internet ska behandlas likvärdigt av leverantörerna av internetanslutningstjänsterna, dvs. av operatörerna. Enligt bestämmelserna får en leverantör endast undantagsvis vidta trafikstyrningsåtgärder som exempelvis blockering, ändring eller diskriminering av specifikt innehåll. PTS uppgift är att övervaka och se till att bestämmelserna om öppet internet, även kallat nätneutralitet, efterlevs.
Reglerna i förordningen ger även PTS möjlighet att granska hur operatörernas affärsmetoder påverkar tillgången till ett öppet internet. Det finns också särskilda regler för vilken information som ska finnas i avtal som omfattar internetanslutningstjänster, bland annat ska leverantörer informera sina användare om hastigheter och kvalitet på ett mer detaljerat sätt. Kraven ska underlätta för konsumenter att göra välinformerade val.

PTS har utsetts till tillsynsmyndighet och därigenom fått i uppgift att bedriva tillsyn av TSM-förordningen.

Mer information om öppet internet hittar du här.