Anmälan till PTS

Denna information ska lämnas in enligt PTS föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande pakettjänster (PTSFS 2020:3).

Dessa ska anmäla sig

Alla tillhandahållare av paketleveranstjänster som är etablerade i Sverige, och som tillhandahåller minst ett led i postleveranskedjan (insamling, sortering, utdelning, upphämtning).

Då ska informationen lämnas

Informationen ska lämnas in så snart som möjligt och utan dröjsmål.

Behandling av personuppgifter

Klicka här för att läsa om hur PTS behandlar personuppgifter.

Anmälan till PTS

Är ni etablerade i andra medlemsstater (EU/EES) än Sverige?