5G

5G är den femte generationen av mobilnät och förväntas erbjuda betydligt större dataöverföringshastigheter, kortare svarstider och hög kapacitet.

PTS vill främja 5G-utvecklingen och tar en aktiv del i arbetet på internationell nivå samtidigt som myndigheten tydliggör möjligheterna för 5G-utveckling i Sverige. 

PTS möjliggör 5G-tester i Sverige i vissa frekvensband.