Spektrumplan 5G-tester

PTS möjliggör 5G-tester i ett flertal band. Sådana tester förutsätter tillgång till breda frekvensområden i band med olika radioegenskaper. Följande frekvensband är tillgängliga:

  • 3,8–4,2 GHz,
  • 26,5–27,5 GHz,
  • 40,5–43,5 GHz,
  • 45,5–47,0 GHz,
  • 47,2–48,2 GHz och
  • 66–71 GHz.

Information om ansökan om tillstånd