Spektrumplan 5G-tester

PTS möjliggör 5G-tester i ett flertal band. Sådana tester förutsätter tillgång till breda frekvensområden i band med olika radioegenskaper. Följande frekvensband är tillgängliga till och med den 30 juni 2023:

  • 3,8–4,2 GHz,
  • 26,5–27,5 GHz,
  • 40,5–43,5 GHz,
  • 45,5–47,0 GHz,
  • 47,2–48,2 GHz och
  • 66–71 GHz.

Information om ansökan om tillstånd

Information om 3760–3800 MHz

Frekvensutrymmet 3760 - 3800 MHz är tillgängligt för ansökan om tillstånd att använda radiosändare för lokal användning, minsta frekvensblock utgörs av 10 MHz med steg om 10 MHz till maximalt 40 MHz, tillgängligt för utom- och inomhusanvändning. Se mer om lokala tillstånd här: