Innehåller dina produkter radiokomponenter?

Fler produkter än man kan tro innehåller radiokomponenter och för dessa gäller särskilda regler. PTS webbguide ”Vägen till rätt CE-märkning” hjälper dig som tillverkar, köper in eller säljer sådana produkter att ta reda på vilka regler som finns, varför de finns och hur du gör för att det ska bli rätt.

Starta webbguide

Produkter med radiokomponenter, mobiltelefon, brandvarnare, drönare och trådlösa hörlurar.

Webbguidens innehåll

Webbguiden vänder sig till dig som tillverkar, importerar eller säljer produkter med radiokomponenter. Kraven i radioutrustningsdirektivet är olika beroende vilken kategori du tillhör. Det kan vara svårt att veta vilken kategori du tillhör, du kan räknas som tillverkare trots att du bara gjort en liten ändring i en produkt. Det är också möjligt att tillhöra två kategorier. Webbguiden hjälper dig att ta reda på vad du och ditt företag räknas som.

Guiden innehåller information om:

  • vilka krav som gäller för dig
  • hur du undviker de vanligaste misstagen
  • de viktigaste stegen för att din produkt ska uppfylla kraven. 


Här finns även checklistor och andra dokument för nedladdning. Allt för att underlätta ditt arbete mot rätt CE-märkning och dokumentation. 

Efter att du tagit del av ”Vägen mot rätt CE-märkning” ska du känna till vilka krav som finns, varför de finns och hur du ska gör för att följa dem. 

Du ansvarar för att säkerställa regelefterlevnad

Webbguiden ska underlätta för dig att navigera rätt i radioutrustningsdirektivet på en övergripande nivå. Du ansvarar för att säkerställa att du följer de regler som specificeras i EU:s direktiv och riktlinjer som vi länkar till i guiden.

Ansvarsfriskrivning

Guiden är tänkt att underlätta förståelsen för delar av Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) men är inte att betrakta som heltäckande.

Syftet är att belysa vanliga brister som konstateras av PTS för att uppmuntra till ökad regelefterlevnad. Informationen är således endast av allmän karaktär och är inte avsedd att möta specifika omständigheter för en viss aktör eller produkt. Inget i guiden ska tolkas som råd eller rekommendationer från myndigheten.

I händelse av att informationen i guiden inte överensstämmer med Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED)/svensk lagstiftning som genomför direktivet är det alltid direktivet/svensk lagstiftning som gäller och som ligger till grund för PTS bedömningar i varje enskilt ärende.

Lämna synpunkter på guiden

Saknar du information i guiden eller är det något som vi kan förtydliga? Skicka oss gärna dina synpunkter till e-post: pts@pts.se.