Spektrumanalyser

PTS genomför analyser för frekvensband som är aktuella för nytilldelning för att avgöra vilka radioanvändningar som ska möjliggöras i bandet.

PTS tar fram inriktningar för tilldelning av frekvensband för användning enligt WAPECS[1].

Det analysarbete som lägger grunden för dessa inriktningar belyser bland annat:

  • vilken frekvensmängd som ska tilldelas i olika band,
  • lämplig tidpunkt för tilldelning,
  • tillståndsform (dvs. blocktillstånd, enskilda sändartillstånd eller undantag från tillståndsplikt),
  • tilldelningsmetod (tilldelning genom urvalsförfarande eller först-till-kvarn-tilldelning).

Frekvensbandets fysikaliska egenskaper, samhällsekonomisk analys och bedömning av hur efterfrågan och behov av olika radioanvändningar utvecklas i framtiden är vägledande vid PTS övergripande arbete med spektrumanalys. Valet av radioanvändningar för olika frekvensband kan också påverkas av beslut om harmoniserad användning av radiospektrum inom EU och av beslut om ITU-allokeringar.

[1] Wireless Access Policy for Electronic Communications Services (WAPECS) is the term coined by the Commission for transmission platforms used for radio access to electronic communications services, regardless of the bands in which they operate or the technology they use.

Aktuellt analysarbete

Inget pågående för närvarande.

Tilldelningsplan

Tilldelningsplanen fokuseras enbart på frekvensband för användning enligt WAPECS och ger ny eller uppdaterad preliminär information om frekvensmängd och lämplig tidpunkt för tilldelning av enskilda frekvensband, utifrån en samlad bedömning av efterfrågan, behov, harmonisering och teknikutveckling.

Tilldelningsplan, uppdatering 2021

2021

2023

2025

Frekvensband (MHz)

Frekvensmängd (MHz)

Frekvensband (MHz)

Frekvensmängd (MHz)

Frekvensband (MHz)

Frekvensmängd (MHz)

3 720 – 3 800

80

900

70

1 800

70

24 250 – 25 100

850

2 100

120

 

 

 

 

2 600

190

 

 

Syftet med planen är att öka transparensen kring arbete hur myndigheten arbetar med att planera tilldelning av frekvensband för användning enligt WAPECS de närmaste åren. Tilldelningsplanen, som är en del av PTS inriktningsplanen, uppdateras årligen och vid behov.

Planerad tidpunkt för tilldelning av 1 500 MHz-bandet har inte bestämts. Tilldelning av detta band kan ske efter att PTS genomfört en uppdaterad efterfrågaanalys för att kunna avgöra när och hur en tilldelning kan ske. För referens till senast genomförd analys se PTS rapport - Förstudie inför arbetet med tilldelning av 1427–1518 MHz.

Tidpunkt för tilldelning av frekvensutrymmet 25,1–27,5 GHz är inte bestämd än. Arbetet med att förbereda tilldelning av detta frekvensutrymme kan påbörjas först efter en uppdaterad behovsanalys, vilken är planerad till 2022. För mer information, se PTS rapport ”PTS inriktning för 26 GHz-bandet (PTS-ER-2020:18)”. 

De senaste genomförda spektrumanalyserna

450-470 MHz (PTS-ER-2016:26)

700 MHz (PTS-ER-2017:17)

900 MHz (PTS-ER-2021:25)

1,5 GHz (PTS-ER-2016:35)

2,1 GHz och 2,6 GHz (PTS-ER-2021:35)

2,3 GHz (PTS-ER-2016:33)

2,3 GHz (PTS-ER-2018:15)

2,6 GHz (PTS-ER-2020:27)

3,5 GHz och 3,7 GHz (PTS-ER-2016:25)

5G: 3,5 GHz och 26 GHz (PTS-ER-2018:4)

3,8 - 4,2 GHz (PTS-ER-2019:16)

26 GHz (PTS-ER-2019:26)