Spektrumanalyser

PTS analyserar frekvensband som är aktuella för nytilldelning för att avgöra vilka radioanvändningar som ska möjliggöras i bandet.

PTS tar fram inriktningar för tilldelning av frekvensband för användning enligt EU-kommissionens policy för trådlös access till elektroniska kommunikationstjänster (WAPECS).

Analyserna som PTS genomför för att ta fram inriktningar fokuserar bland annat på:

  • vilken frekvensmängd som ska tilldelas i olika band
  • lämplig tidpunkt för tilldelning
  • tillståndsform (det vill säga blocktillstånd, enskilda sändartillstånd eller undantag från tillståndsplikt)
  • tilldelningsmetod (tilldelning genom urvalsförfarande eller först-till-kvarn-tilldelning).

Frekvensbandets fysikaliska egenskaper, samhällsekonomisk analys och bedömning av hur efterfrågan och behov av olika radioanvändningar utvecklas i framtiden är vägledande vid PTS övergripande arbete med spektrumanalys. Valet av radioanvändningar för olika frekvensband kan också påverkas av beslut om harmoniserad användning av radiospektrum inom EU och av beslut om ITU-allokeringar.

Arbete inför ny spektrumstrategi är påbörjat

PTS har påbörjat arbetet med att ta fram en ny visionär, framåtriktad och aktuell inriktning för PTS spektrumförvaltning, som är tänkt att ersätta PTS nuvarande spektrumstrategi.

I den inledande fasen av projektet har PTS efterfrågat synpunkter och kommentarer på PTS befintliga spektrumstrategi, samt förslag och idéer om vilka aspekter en ny spektrumstrategi bör omfatta. Samrådet pågick till den 28 oktober 2022. PTS kommer att använda relevanta element från samrådsförfarandet i det fortsatta arbetet.

Aktuellt analysarbete

Efter genomförd undersökning av marknadens efterfrågan för användning av delar av 700 MHz-bandet, 1,5 GHz-bandet samt 26 GHz- och 28 GHz-banden (våren 2022) konstaterar PTS att:

  • För delar av 700 MHz-bandet finns inte någon efterfrågan i nuläget.
  • För 1,5 GHz-bandet visar marknaden ett visst intresse vad gäller användning för mobilt bredband vilket kräver ytterligare analys innan något vidare steg mot eventuell tilldelning kan tas.
  • För 26 GHz-bandet förväntas efterfrågan vad gäller användning för mobilt bredband möjligen öka under närmaste år vilket kräver ytterligare analys innan vidare steg mot tilldelning tas.
  • För 28 GHz-bandet finns inte någon efterfrågan vad gäller användning för mobilt bredband.

PTS avser att fortsätta att analysera 1,5 GHz- och 26 GHz-banden och återkommer med mer information mot årsskiftet 2022/2023.

Mer information om efterfrågeanalys finns här:

Uppdaterad efterfrågeanalys för delar av 700 MHz-bandet, 1,5 GHz-bandet samt 26 GHz- och 28 GHz-banden | PTS

Tilldelningsplan

Tilldelningsplanen fokuseras enbart på frekvensband för användning enligt WAPECS (inkl. 5G/NR) och ger ny eller uppdaterad preliminär information om frekvensmängd och lämplig tidpunkt för tilldelning av enskilda frekvensband, utifrån en samlad bedömning av efterfrågan, behov, harmonisering och teknikutveckling.

Tilldelningsplan, uppdatering 2022

2023

2025 eller senare

Frekvensband (MHz)

Frekvensmängd (MHz)

Frekvensband (MHz)

Frekvensmängd (MHz)

900

70

1 500

90

2 100

120

1 800

70

2 600

190

26 000

2 400

Syftet med planen är att öka transparensen kring arbete hur myndigheten arbetar med att planera tilldelning av frekvensband för användning enligt WAPECS de närmaste åren. Tilldelningsplanen, som är en del av PTS inriktningsplanen, uppdateras årligen och vid behov.

Planerad tidpunkt för tilldelning av 1 500 MHz-bandet har inte bestämts. Tilldelning av detta band kan ske efter att PTS genomfört en uppdaterad efterfrågaanalys för att kunna avgöra när och hur en tilldelning kan ske. För referens till senast genomförd analys se PTS rapport - Förstudie inför arbetet med tilldelning av 1427–1518 MHz.

Tidpunkt för tilldelning av frekvensutrymmet 25,1–27,5 GHz är inte bestämd än. Arbetet med att förbereda tilldelning av detta frekvensutrymme kan påbörjas först efter en uppdaterad behovsanalys, vilken är planerad till 2022. För mer information, se PTS rapport ”PTS inriktning för 26 GHz-bandet (PTS-ER-2020:18)”. 

De senaste genomförda spektrumanalyserna

450-470 MHz (PTS-ER-2016:26)

700 MHz (PTS-ER-2017:17)

900 MHz (PTS-ER-2021:25)

1,5 GHz (PTS-ER-2016:35)

2,1 GHz och 2,6 GHz (PTS-ER-2021:35)

2,3 GHz (PTS-ER-2016:33)

2,3 GHz (PTS-ER-2018:15)

2,6 GHz (PTS-ER-2020:27)

3,5 GHz och 3,7 GHz (PTS-ER-2016:25)

5G: 3,5 GHz och 26 GHz (PTS-ER-2018:4)

3,8 - 4,2 GHz (PTS-ER-2019:16)

26 GHz (PTS-ER-2019:26)

26 GHz (PTS-ER-2020:18)