Amatörradio

Amatörradio är en definierad radiotjänst enligt Internationella teleunionen (ITU). Utöver begreppet amatörradio definieras även amatörsatellitradio som en form av amatörradiotjänst men då via förbindelse med en satellit i bana runt jorden.

Vid frågor, kontakta: amatorradio@pts.se

 

Nyheter om amatörradio

arrow Beslut om ny amatörradiodelegation till SSA och FRO

Post- och telestyrelsen (PTS) har idag fattat nya delegationsbeslut avseende vissa amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) och Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

Läs beslutet här

arrow Remiss av nya amatörradiodelegationsbeslut

arrow 2018-09-20 Nya undantagsföreskrifter publicerade med bland annat nya effektgränser

Nya föreskrifter för undantag från tillståndsplikt är publicerade och kommer att gälla från den 1 november 2018.

I de nya föreskrifterna är den högsta tillåtna effekten vid sändning på amatörradiobanden i de flesta fall satt till 200 watt för att bättre harmonisera med de övriga tjänsterna med låga effekter i de undantagna frekvensbanden.

Om någon önskar sända med en högre effekt än 200 watt så går det bra att ansöka om ett tillstånd för högre effekt i de frekvensband där tidigare upp till 1 kW var tillåtet.

I de nya föreskrifterna är också frekvensbandet 5 351.5-5 366.5 KHz upplåtet för amatörradio med en högsta tillåtna effekt om 15 W. Det betyder att de som tidigare ansökt om tillfälliga tillstånd för experiment i 5 MHz-bandet inte längre behöver göra det utan de är nu generellt tillåtna för amatörradio.

arrow 2017-03-23 PTS har fattat nya delegationsbeslut till SSA och FRO

Post- och telestyrelsen (PTS) har fattat nya delegationsbeslut avseende vissa amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) och Frivilliga Radioorganisationen (FRO). Ta del av de aktuella besluten via länkarna till höger

arrow 2017-02-09 Tillfälligt tillstånd för experimentsändare på 5 MHz

Vid den senaste Världsradiokonferensen, WRC, i Geneve i november förra året beslöts bland många andra saker att utpeka ett nytt 15 kHz brett frekvensband för amatörradio mellan 5351,5 - 5366,5 kHz. För de allra flesta länderna i Europa är den högsta tillåtna utstrålade effekten i det nya bandet 15 W e.i.r.p enligt beslutet på WRC

Att beslutet tagits på WRC medför inte att det automatiskt gäller i de olika länderna utan varje telemyndighet får själv besluta om frekvensen ska vara tillåten för amatörradio i respektive land. Flera länder har redan beslutat att använda det nya frekvensbandet för amatörradio och andra väntas följa efter. Några har också valt att tills vidare behålla de tilldelningar som de haft sedan tidigare.

I Sverige har PTS sedan 2012 kunnat tilldela tillfälliga tillstånd, dels för att utreda om en eventuell tilldelning till amatörradio skulle kunna ske utan att störa redan befintliga stationer i bandet, dels för att ge de som vill experimentera en möjlighet att utforska vågutbredningen i 5 MHz-bandet.

Tidigare tilldelades fyra frekvensband om 3 kHz vardera eftersom det inte var känt vilken del av bandet kring 5,3 MHz som skulle beslutas på WRC men sedan i oktober 2015 tilldelas istället det nya frekvensbandet 5351,5 - 5366,5 kHz för de tillfälliga experimenttillstånden.

Om, och när, det nya frekvensbandet kommer att upplåtas för amatörradio i Sverige är ännu inte klart men tidigast kommer det att kunna ske i början av 2018. De tillfälliga tillstånden kan fortsättningsvis tilldelas på samma sätt som tidigare, dvs för högst sex månader. För de tillfälliga tillstånden gäller också att högsta tillåtna utstrålade effekt från antennen är 15 W e.i.r.p, en eventuell amatörradiosignal får användas och trafik med andra tillståndshavare är tillåten. De modulationsmetoder som ryms inom det tillåtna frekvensbandet får användas och ingen del av den utstrålade effekten får ligga utanför bandet. De tillfälliga tillstånden kostar 300 kr i handläggningsavgift. Försöken kan fortsätta så länge inga störningar uppstår på annan radiotrafik som redan finns i bandet.

Använd blanketten nedan för ansökan. Fyll i tillämpliga delar, ange önskad frekvens 5 MHz och glöm inte personnummer.

Ansökan om tillstånd att använda radiosändare för landmobil radio samt markstation för luftfart