Möten

Här publiceras inbjudningar till exempelvis förberedelsemöten.


Via Skype eller på plats i Post- och telestyrelsens lokaler på Hälsingegatan 38, beroende på pandemiläget.

25 januari 2022


Välkommen till nationellt förberedelsemöte inför mötet i Working Group Spectrum Engineering (WG SE) inom ECC.

16 december 2021


Förberedelsemötet hålls den 17 november 2021 kl 11-12 via Skype.

10 november 2021


Förberedelsemöte hålls den 29 oktober 2021 kl. 09.00 via Skype.

1 oktober 2021


WGFM (Working Group Frequency Management) hanterar regulativa frekvensfrågor inom CEPT/ECC. Mötet hålls den 1 oktober 2021.

15 september 2021