Möten

Här publiceras inbjudningar till exempelvis förberedelse möten.

Nyheter

Dokument

Avskrivningsbeslut Telia - Tillsyn över konfigurationshantering - 17-11820

Tillsyn rörande processer för förändringar i elektroniska kommunikationsnät och -tjänster (konfigurationshantering).

13 november 2018


Avskrivningsbeslut - Strömmande beslut över internet - Hi3G - 15-9830

8 november 2018


Remiss av förslag till koordineringsavtal med Norge för landmobila tjänster i frekvensbandet 2,3-2,4 GHz

Synpunkter senast 22 november 2018.

8 november 2018


Avskrivningsbeslut - Wexnet - dnr 17-10215

8 november 2018