Möten

Här publiceras inbjudningar till exempelvis förberedelsemöten.

Nyheter

Inbjudan till förmöte inför nästa RSPG-möte

Inför nästa plenarmöte i Radio Spectrum Policy Group (RSPG) den 9 oktober 2019 bjuder PTS härmed in till förberedelsemöte. Mötet hålls i PTS lokaler den 1 oktober 2019.

18 september 2019


Inbjudan till nationella förberedelser inför WG SE#83

Anmälan senast den 25 september.

23 augusti 2019


Inbjudan till nationella förberedelser inför SE21 #107

Anmälan senast 9 september.

22 augusti 2019


Inbjudan till nationella förberedelser inför ITU WP5D #32

WP5D #32, kommer att hållas i Buzios, Brasilien, 9-17 juli 2019.

20 juni 2019


Inbjudan till nationella förberedelser inför SE21 #106

SE21 #106 kommer att hållas i Köpenhamn 10-12 juli.

19 juni 2019


Dokument

Remiss: Föreskrifter om ändring av PTS föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet

PTS har tagit fram förslag på uppdatering av föreskrifter om driftsäkerhet. Remisstiden pågår till och med den 14 november 2019.

17 oktober 2019


Beslut om förbud enligt 12§ radioutrustningslagen - Sisu NET - dnr 19-11639

16 oktober 2019


Remissvar avseende slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

Post- och telestyrelsen (PTS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat slutbetänkande.

16 oktober 2019


Samråd med EU-kommissionen marknaderna för fast och mobil samtalsterminering

EU-kommissionen ska ha inkommit med svar till PTS senast den 11 november 2019.

11 oktober 2019