Möten

Här publiceras inbjudningar till exempelvis förberedelsemöten.

Nyheter

15 september 2021

WGFM (Working Group Frequency Management) hanterar regulativa frekvensfrågor inom CEPT/ECC. Mötet hålls den 1 oktober 2021.

24 augusti 2021

Fredag den 24 september, kl. 9:30-12:00.

1 juni 2021

Inför nästa plenarmöte i Radio Spectrum Policy Group (RSPG) den 16 juni 2021 bjuder PTS härmed in till förberedelsemöte. Datum för förmötet är den 9 juni 2021.

31 maj 2021

Förberedelsemöte hålls den 23 juni 2021 kl. 13:00 via Skype.

7 maj 2021

PTS förberedelsemöte hålls den 21 maj 2021 kl. 10:00 – 12:00.

Dokument

15 september 2021

Användartest av automatisk nummerupplysning med AI.

3 september 2021

1 september 2021

Underrättelse enligt lagen om elektronisk kommunikation om misstanke om bristande driftsäkerhet.

30 juli 2021

Underrättelse om misstanke om bristande skyddsåtgärder i röstbrevlådesystem.