Möten

Här publiceras inbjudningar till exempelvis förberedelsemöten.

Nyheter

Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/Electronic Communications Committee (ECC) Plenary meeting i Estland

26 februari 2020.

23 januari 2020


Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/ECC/WGFM i Malta

7 februari klockan 9:30.

22 januari 2020


Inbjudan till nationella förberedelser inför WG SE#84

Anmäl dig senast 23 januari.

22 januari 2020


Inbjudan till förmöte inför nästa RSPG-möte

Inför nästa plenarmöte i Radio Spectrum Policy Group (RSPG) den 5 februari 2020 bjuder PTS härmed in till förberedelsemöte. Mötet hålls den 29 januari.

22 januari 2020


Inbjudan till nationella förberedelser inför SE21#108

Anmälan senast 11 december.

13 november 2019


Dokument

Remiss avseende förslag till förändring av befintliga kanalplaner för fast radio (radiolänk)

PTS har tagit fram förslag på ändring av befintliga kanalplaner i frekvensband för fast radio (radiolänk). Skriftlig information och/eller synpunkter på dessa förslag kan lämnas till PTS senast 24 februari 2020.

27 januari 2020


Jämställdhetsanalys för verksamhet finansierad av anslag 2:2 ersättning för särskilda tjänster till personer med funktionsnedsättning - PTS-ER-2020:03

21 januari 2020


Remiss Föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande paketleveranstjänster

Möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande paketleveranstjänster.

17 januari 2020


PTS förslag till investeringsstöd för bredband PTS-ER 20:02

17 januari 2020