Möten

Här publiceras inbjudningar till exempelvis förberedelsemöten.

Nyheter

Inbjudan till nationella förberedelser inför ITU WP5D #32

WP5D #32, kommer att hållas i Buzios, Brasilien, 9-17 juli 2019.

20 juni 2019


Inbjudan till nationella förberedelser inför SE21 #106

SE21 #106 kommer att hållas i Köpenhamn 10-12 juli.

19 juni 2019


Inbjudan till förmöte inför nästa RSPG-möte

Inför nästa plenarmöte i RSPG den 12 juni 2019 bjuder PTS in till förberedelsemöte.

21 maj 2019


Inbjudan till nationella förberedelser inför WG SE#82

Fredag 17 maj, 2019.

8 maj 2019


Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/Electronic Communications Committee (ECC) Plenary meeting i Bulgarien

Förberedelsemöte hålls den 26 juni 2019 kl. 09:30, PTS lokaler, Valhallavägen 117 i Stockholm. Dagordning och dokument finns på www.cept.org/ecc. Inget lösenord krävs. Om du vill delta på förberedelsemötet, anmäl till elsy.arwidson at pts.se.

15 april 2019


Dokument

Nätneutralitetsrapporten 2018/2018 PTS-ER-2019:15

I denna rapport redogör PTS för den tillsyn och de aktiviteter som PTS har utfört under perioden den 1 maj 2018 till och med den 30 april 2019 för att övervaka och säkerställa att de svenska slutanvändarna har tillgång till en öppen internetanslutning i enlighet med TSM-förordningens regler.

1 juli 2019


Informationsinhämtning avseende PTS uppdrag att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd

PTS har fått regeringens uppdrag att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd. Nu genomför myndigheten en informationsinhämtning inom ramen för detta uppdrag. Frågorna riktar sig i första hand till aktörer som bygger ut bredband och aktörer som äger förutsättningar för bredbandsutbyggnad.

28 juni 2019


Årlig tillsyn av inrapporterade incidenter inom driftsäkerhet och integritet 2018

25 juni 2019


PTSFS 2019:1 PTS allmänna råd om den svenska frekvensplanen

19 juni 2019