Möten

Här publiceras inbjudningar till exempelvis förberedelsemöten.

Nyheter

Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/Electronic Communications Committee (ECC) Plenary 53rd

24 juni 2020 kl. 13:00 via Skype.

4 juni 2020


Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/ECC/WGFM 8 – 12 juni

PTS förberedelsemöte hålls den 5 juni 2020 kl. 09:30.

26 maj 2020


Inbjudan till nationella förberedelser inför WG SE#85

Torsdag 7 maj, 2020 klockan 10:00 – 12:00.

29 april 2020


Inbjudan till enskilda möten med intressenter inför tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

PTS bjuder tillsammans med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten in till enskilda möten under vecka 20 (11-15 maj) med aktörer som är intresserade av att delta i den planerade tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Anmälan ska ha inkommit senast den 6 maj.

28 april 2020


Enskilda möten under vecka 20 med intressenter inför tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

PTS planerar tillsammans med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att under vecka 20 (11-15 maj) hålla enskilda möten med aktörer som är intresserade av att delta i den planerade tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

21 april 2020


Dokument

Sammanställning av tillsynsinsatser inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation 2019

Tillsynsinsatser inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation under 2019

13 juli 2020


Samråd av PTS övervägande av samordnad tilldelning 2,6 GHz- och 2,1 GHz-frekvensbanden

Genom en förlängning av tillståndstiden i 2,6 GHz eller tidigareläggning av tilldelning i 2,1 GHz finns förutsättningar för en samordnad tilldelning av frekvensbanden. PTS samråder nu överväganden om samordnad tilldelning med marknaden.

8 juli 2020


Samråd om föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter företag som tillhandahåller platser för kontanttjänster ska lämna och till vilken myndighet uppgifterna ska lämnas

2 juli 2020


Beslut om förbud enligt 12§ radioutrustningslagen dnr: 20-8067

2 juli 2020