Möten

Här publiceras inbjudningar till exempelvis förberedelsemöten.

Nyheter

Inbjudan till nationella förberedelser inför SE21#108

Anmälan senast 11 december.

13 november 2019


Inbjudan till förmöte inför nästa RSPG-möte

Inför nästa plenarmöte i Radio Spectrum Policy Group (RSPG) den 9 oktober 2019 bjuder PTS härmed in till förberedelsemöte. Mötet hålls i PTS lokaler den 1 oktober 2019.

18 september 2019


Inbjudan till nationella förberedelser inför WG SE#83

Anmälan senast den 25 september.

23 augusti 2019


Inbjudan till nationella förberedelser inför SE21 #107

Anmälan senast 9 september.

22 augusti 2019


Inbjudan till nationella förberedelser inför ITU WP5D #32

WP5D #32, kommer att hållas i Buzios, Brasilien, 9-17 juli 2019.

20 juni 2019


Dokument

Remissvar avseende promemorian Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

29 november 2019


Beslut om förbud enligt radioutrustningslagen dnr 19-13060

29 november 2019


Remissvar avseende betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23

PTS ställer sig positiv till förslagen i utredningen.

29 november 2019


Inriktning i totalförsvarsarbetet för sektorn elektronisk kommunikation 2020–2025

PTS inriktning för totalförsvarsplaneringen inom sektorn elektronisk kommunikation gäller för perioden 2020–2025. Syftet med inriktningen är att skapa en målbild och samlad planeringsinriktning för sektorn elektronisk kommunikation.

29 november 2019