2021


Inför nästa plenarmöte i Radio Spectrum Policy Group (RSPG) den 16 juni 2021 bjuder PTS härmed in till förberedelsemöte. Datum för förmötet är den 9 juni 2021.

1 juni 2021


Förberedelsemöte hålls den 23 juni 2021 kl. 13:00 via Skype.

31 maj 2021


PTS förberedelsemöte hålls den 21 maj 2021 kl. 10:00 – 12:00.

7 maj 2021


Fredagen den 16 april kl. 10-12 hålls ett förberedelsemöte inför WG SE-mötet.

2 mars 2021


PTS bjuder in till förberedelsemöte inför CEPT/ECC/WGFM, 5 februari 2021 kl. 10:00 – 12:00.

27 januari 2021