2021


WGFM (Working Group Frequency Management) hanterar regulativa frekvensfrågor inom CEPT/ECC. Mötet hålls den 1 oktober 2021.

15 september 2021


Fredag den 24 september, kl. 9:30-12:00.

24 augusti 2021


Inför nästa plenarmöte i Radio Spectrum Policy Group (RSPG) den 16 juni 2021 bjuder PTS härmed in till förberedelsemöte. Datum för förmötet är den 9 juni 2021.

1 juni 2021


Förberedelsemöte hålls den 23 juni 2021 kl. 13:00 via Skype.

31 maj 2021


PTS förberedelsemöte hålls den 21 maj 2021 kl. 10:00 – 12:00.

7 maj 2021