Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/ECC/WGFM

2021-01-27

PTS bjuder in till förberedelsemöte inför CEPT/ECC/WGFM, 5 februari 2021 kl. 10:00 – 12:00.

PTS bjuder in till förberedelsemöte inför CEPT/ECC/WGFM

WGFM (Working Group Frequency Management) hanterar regulativa frekvensfrågor inom CEPT/ECC och mötet gäller i huvudsak det arbete som sker i WGFM:s olika projekt-team vilka arbetar med en rad olika frågor och uppgifter. P.g.a. den rådande situationen så sker mötet i form av ett web-möte. Dagordning och dokument finns på www.cept.org. Inget lösenord krävs.

PTS förberedelsemöte hålls den 5 februari 2021 kl. 10:00 – 12:00. Mötet är online (Skype). Om du vill delta på förberedelsemötet, vänligen gör en anmäl till joakim.quensel@pts.se.