Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/ECC/WGFM

2022-01-31

PTS bjuder in till förberedelsemöte den 4 februari inför CEPT/ECC/WGFM.

WGFM (Working Group Frequency Management) hanterar regulativa frekvensfrågor inom CEPT/ECC och mötet gäller i huvudsak det arbete som sker i WGFM:s olika projekt-team vilka arbetar med en rad olika frågor och uppgifter.

WGFM mötet pågår den 7 – 11 februari. På grund av den rådande situationen så sker mötet i form av ett web-möte. Dagordning och dokument finns på www.cept.org. Inget lösenord krävs.

PTS förberedelsemöte hålls den 4 februari 2022 kl. 09:30 – 12:00. Mötet är online. Om du vill delta på förberedelsemötet, vänligen gör en anmäl till joakim.quensel@pts.se.