Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/ECC/WGFM

2022-05-11

PTS bjuder in till förberedelsemöte inför CEPT/ECC/WGFM. Förberedelsemötet hålls den 3 juni 2022.

WGFM (Working Group Frequency Management) hanterar regulativa frekvensfrågor inom CEPT/ECC.  WGFM mötet pågår den 6 – 10 juni och behandlar i huvudsak det arbete som sker i WGFM:s olika projekt-team vilka arbetar med en rad olika frågor och uppgifter. Mötet är i Köpenhamn och Joakim Quensel kommer vara på plats som Sveriges representant. Dagordning och dokument finns på CEPT:s webbplats. Inget lösenord krävs.

Inför WGFM-mötet har PTS ett så kallat förberedelsemötet som gör det möjligt för intressenter att vara delaktiga i framtagandet av de ståndpunkter och strategier som kommer att ligga till grund för PTS agerande på mötet. Förberedelsemöte hålls fredag den 3 juni 2022 kl. 09:30 – 12:00 i PTS lokaler på Hälsingegatan i Stockholm men det finns även möjlighet att delta online (Skype). Om du vill delta på förberedelsemötet, vänligen gör en anmälan till joakim.quensel@pts.se.