Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/Electronic Communications Committee (ECC) Plenary 59th

2022-05-16

Förberedelsemötet hålls den 21 juni i PTS lokaler eller via Skype.

Förberedelsemöte hålls den 21 juni 2022 kl. 09.00. Deltagarna kan välja att närvara antingen via Skype eller på plats i Post- och telestyrelsens lokaler på Hälsingegatan 38.

Dagordning och dokument kommer att finnas på www.cept.org/ecc. Inget lösenord krävs.

Anmäl ditt deltagande till martina.raadik@pts.se och ange i samband med din anmälan om du önskar närvaro på distans eller på plats.