Vägledning trådlös teknik

Vill ni vara med och lyfta fram trådlösa tekniker för access- och/eller transportnätslösningar som kan bidra till att regeringens bredbandsmål om tillgång till snabbt bredband i hela Sverige uppnås? PTS samlar nu in information om lösningar som kan realiseras i ett antal typområden som myndigheten tagit fram. Syftet med arbetet är att på regeringens uppdrag ta fram en vägledning och information till bl.a. kommuner och länsstyrelser. Intresserade företag har nu möjlighet att lämna in underlag enligt PTS anvisningar, senast den 24 augusti.

PTS har fått i uppdrag av regeringen (N2018/1206/D) att ta fram material för vägledning och information till regionala och lokala aktörer om hur trådbundna och trådlösa tekniker kan komplettera varandra för att bidra till att nå uppsatta bredbandsmål.

För att identifiera radiotekniker som enskilt, eller som komplement till trådbundna tekniker, kan hantera bredbandsmålen för 2020 och 2025 (regeringens bredbandsstrategi N2016/08008/D), önskar PTS få underlag från företag som erbjuder trådlösa tekniklösningar.

Utbyggnaden av trådbundna anslutningar kommer sannolikt att vara ett fortsatt huvudalternativ för att uppnå bredbandsmålen även om det kan förväntas att kostnaderna och ansträngningarna för att ansluta kvarvarande hushåll och företag blir allt högre ju närmare år 2025 man kommer. Alternativet är då att använda trådlösa tekniker som komplement till trådbundna tekniker som t.ex. fiber, både vid direkt uppkoppling av bredband till hushåll och företag (accessnät) som vid matning av bredband fram till accessnätspunkter (transportnät).

Regeringen har därför beslutat att ge PTS i uppdrag att ta fram lämpligt material för vägledning och information till regionala och lokala aktörer kring hur fasta och trådlösa tekniker kan komplettera varandra för att nå uppsatta mål. Detta i syfte att bidra till att ge tillgång till snabbt bredband för hushåll och företag i områden som idag saknar sådan tillgång, eller i områden där kopparnätet är under avveckling. Uppdraget syftar även till att visa hur hushåll och företag som ligger mer avlägset till ska kunna inkluderas vid utbyggnad av snabbt bredband.

Inlämnande av underlag
Var hittar jag information om typområdena? Se bilagorna i högerspalten.
När? Inlämnande av material senast fredagen den 24 augusti
Vart? Skicka in era förslag på lösningar till radiotekniker@pts.se
Hur ska svaren vara utformade? Anvisningar återfinns i bilaga 1 och 2

PTS kan komma att återkomma till utvalda företag i början av september för att genomföra fördjupande intervjuer.