1,5 GHz-bandet

Frekvensutrymmet 1427 – 1518 MHz (1,5 GHz-bandet) är lämpligt att använda för att öka nedlänkskapaciteten för mobilt bredband. PTS utreder bandet inför en framtida tilldelning.

Remiss av förstudierapport om 1427-1518 MHz avslutad

2017-02-07

PTS har genomfört en förstudie om den framtida användningen i 1427-1518 MHz.

Förstudien publicerades den 19 december 2016 och har varit på remiss t.o.m. den 31 januari 2017.

Fem remissvar har inkommit till PTS och den sammantagna bedömningen är att de inte ger upphov till ändringar av rapporten. Remissvaren kommer att beaktas vid det kommande tilldelningsarbetet.

Ta del av synpunkterna

2016-12-19
Remiss av förstudierapport om 1,5 GHz-bandet

Ta del av remissen.