Tilldelning 2011

PTS tilldelade senast 2x35 MHz i en spektrumauktion den 17 oktober 2011.

Beslut om placering av frekvensblock
2011-11-17

PTS har idag beslutat om placering av frekvensblock i 1800 MHz-bandet för Net4Mobility och Telia Sonera.

Beslut Net4Mobility
Beslut Telia Sonera


Auktionen slut
2011-10-17

Auktionen genomfördes i två steg och avslutades efter 5 dagar. Bandet består av 2x70 MHz uppdelat på 14 frekvensblock. Efter auktionen har Net4 Mobility och Telia Sonera 2x35 MHz vardera.

 

Tidigare innehav

Nytt innehav

Blockens placering
i bandet

Total
auktionslikvid, SEK

Net4Mobility HB

2x25 MHz

2x10 MHz

8-14

430 000 000

TeliaSonera Mobile Networks AB

2x10 MHz

2x25 MHz

1-7

919 999 999

Totalt

     

1 349 999 999


Steg 1 av auktionen klart - total budsumma 1 349 999 999 kronor
2011-10-13

Steg 1 av auktionen har i dag avslutats efter totalt 18 budrundor. I steg 1 tilldelades 2x35 MHz, uppdelade på sju frekvensblock.

Vinnande budgivare och de bud de lagt:

Net4Mobility HB har vunnit 2 frekvensblock (2x10 MHz) för 430 000 000 kronor.
TeliaSonera Mobile Networks AB har vunnit 5 frekvensblock (2x25 MHz) för 919 999 999 kronor.

Hi3G Access AB deltog också men vann inget frekvensblock i steg 1 av auktionen.

På måndag 17 oktober startar steg 2 av auktionen.

I steg 2 avgörs placeringen i bandet. Då deltar vinnande budgivare från steg 1 liksom de tillståndshavare som redan har tillstånd i bandet (omfattar 2x35 MHz). Placeringsomgången omfattar därför 2×70 MHz. Steg 2 kommer att ta 1-2 arbetsdagar.

Ta del av beslut om tillstånd


PTS godkänner överlåtelse av frekvenser i 1800 MHz-bandet

2011-08-15

PTS medger att Tele2, Telenor och Spring Mobils frekvenser i 1800 MHz-bandet överlåts till Net4Mobility.


PTS bjuder in till auktion

2011-06-01

PTS publicerar i dag allmän inbjudan till auktion i 1800 MHz-bandet. Sista ansökningsdag är 2 september 2011. Auktionen är planerad att starta 11 oktober 2011.