Tilldelning 2011

PTS tilldelade senast 2x35 MHz i en spektrumauktion den 17 oktober 2011.

Beslut om placering av frekvensblock
2011-11-17

PTS har idag beslutat om placering av frekvensblock i 1800 MHz-bandet för Net4Mobility och Telia Sonera.

Beslut Net4Mobility
Beslut Telia Sonera


Auktionen slut
2011-10-17

Auktionen genomfördes i två steg och avslutades efter 5 dagar. Bandet består av 2x70 MHz uppdelat på 14 frekvensblock. Efter auktionen har Net4 Mobility och Telia Sonera 2x35 MHz vardera.

 

Tidigare innehav

Nytt innehav

Blockens placering
i bandet

Total
auktionslikvid, SEK

Net4Mobility HB

2x25 MHz

2x10 MHz

8-14

430 000 000

TeliaSonera Mobile Networks AB

2x10 MHz

2x25 MHz

1-7

919 999 999

Totalt

     

1 349 999 999


Läs pressmeddelandet


Steg 1 av auktionen klart - total budsumma 1 349 999 999 kronor
2011-10-13

Steg 1 av auktionen har i dag avslutats efter totalt 18 budrundor. I steg 1 tilldelades 2x35 MHz, uppdelade på sju frekvensblock.

Vinnande budgivare och de bud de lagt:

Net4Mobility HB har vunnit 2 frekvensblock (2x10 MHz) för 430 000 000 kronor.
TeliaSonera Mobile Networks AB har vunnit 5 frekvensblock (2x25 MHz) för 919 999 999 kronor.

Hi3G Access AB deltog också men vann inget frekvensblock i steg 1 av auktionen.

På måndag 17 oktober startar steg 2 av auktionen.

I steg 2 avgörs placeringen i bandet. Då deltar vinnande budgivare från steg 1 liksom de tillståndshavare som redan har tillstånd i bandet (omfattar 2x35 MHz). Placeringsomgången omfattar därför 2×70 MHz. Steg 2 kommer att ta 1-2 arbetsdagar.


Bud dag 3
2011-10-13

Idag har 5 budrundor avslutats. Efter 18 budrundor är den totala budsumman 1 349 999 999 kronor.

Priset per budruna för alla 7 frekvensblock (pdf, öppnas i nytt fönster)


Bud dag 2
2011-10-12

Idag har 8 budrundor avslutats. Priset per frekvensblock efter budrunda 13 är 86 000 000 kronor. Total budsumma är 602 000 000 kronor.

Prisutvecklingen per budrunda för alla 7 frekvensblock (pdf, öppnas i nytt fönster)


Bud dag 1
2011-10-11

Idag har 5  budrundor avslutats. Priset per frekvensblock efter budrunda 5 är 20 000 000 kronor. Total budsumma är 140 000 000 kronor

Prisutvecklingen per budrunda för alla 7 frekvensblock (pdf, öppnas i nytt fönster)


I dag startar auktionen – följ prisutvecklingen i slutet av varje dag
2011-10-11

I slutet av varje dag publiceras på denna sida information om hur många budrundor som avslutats under dagen och summan av alla bud.

PTS publicerar av sekretesskäl inte namn på budgivare innan steg 1 av auktionen har avslutats.

Auktionen beräknas pågå 2–10 arbetsdagar, men kan pågå längre.


PTS bekräftar att auktion genomförs
2011-09-08

En eller flera ansökningar har inkommit till PTS och myndigheten bekräftar härmed att auktionen, som är planerad att starta den 11 oktober, kommer att genomföras. Den beräknas pågå i 2-10 arbetsdagar, men kan pågå längre. Namn på budgivare publiceras efter auktionens första steg.


PTS godkänner överlåtelse av frekvenser i 1800 MHz-bandet
 

2011-08-15

PTS medger att Tele2, Telenor och Spring Mobils frekvenser i 1800 MHz-bandet överlåts till Net4Mobility.

Läs nyheten 


PTS har fastställt startpriset i steg 1
2011-08-12

Klockauktionen kommer att starta med ett pris på 10 000 000 SEK för varje 2×5 MHz block.


PTS bjuder in till auktion
2011-06-01

PTS publicerar i dag allmän inbjudan till auktion i 1800 MHz-bandet. Sista ansökningsdag är 2 september 2011. Auktionen är planerad att starta 11 oktober 2011.


PTS planerar att tilldela 1800 MHz-bandet i höst
2011-05-26

Kammarrätten har i dag meddelat att de som överklagat inte fått prövningstillstånd dvs. ärendena kommer inte att tas upp till prövning i kammarrätten. PTS återupptar därför arbetet med tilldelningen i 1800 MHz-bandet och planerar att genomföra auktion under hösten 2011.

Läs nyheten


Uppdatering om planerat undantag från tillståndsplikt i övre delen av 1800 MHz-bandet
2011-04-15

PTS har ett förslag som innebär att ett undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare kan avse radiosändare för markbundna elektroniska kommunikationsnät i frekvensbandet 1878,1-1880 MHz, dvs. 1,9 MHz med begränsningen att det skulle gälla för basstationer för GSM-kommunikation samt med en maximal sändareffekt om 20 dBm. Vidare skulle radiosändarna för basstationer endast få användas inomhus.

PTS planerar att inkludera detta förslag till undantag, i nästa uppdatering av föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. Denna planeras att remitteras formellt under hösten 2011. Ett undantag kan efter detta träda i kraft i januari 2012.

Under tiden fram till 2012 kommer det finnas en möjlighet att få delade nationella tillstånd med ovan angivna tekniska begränsningar. Att tillstånden är delade nationella innebär att samtliga tillståndshavare delar på frekvensresurserna i frekvensbandet och att man inte har rätt till skydd från de andra tillståndshavarna i detta frekvensutrymme.

Mer information om tidigare förslag om undantag i 1800 MHz-bandet


PTS kommentarer på remissvaren
 

2010-08-25

Läs PTS kommentarer (pdf, nytt fönster)


Remissvar
2010-06-30

Inkomna remissvar:

PTS avser att publicera kommentarer på remissvaren efter sommaren.


Remiss av allmän inbjudan och begränsningsbeslut
2010-05-31

Lämna synpunkter senast 29 juni 2010.

Läs remissen


Nytt förslag på auktionsformat för steg 2
2010-04-23

Med anledning av marknadens synpunkter presenterar PTS nu ett nytt förslag på utformningen av steg 2 av auktionen. Lämna synpunkter på detta förslag senast 6 maj 2010. OBS: Detta förslag gäller inte. Nytt förslag till utformning av steg 2 presenteras i remissen av allmän inbjudan den 31 maj 2010, se ovan.

Läs förslaget (pdf, nytt fönster)


Synpunkter från marknaden och PTS kommentarer
2010-04-23

Läs PTS kommentarer på inkomna synpunkter.

Inkomna synpunkter:


Informationsmöte 9 mars 2010
2010-03-09
Ta del av presentationen (pdf, nytt fönster)

 


Inbjudan till informationsmöte 9 mars 2010
2010-01-19
Ta del av inbjudan (pdf, nytt fönster)


Synpunkter från marknaden
2010-02-01

 


Hearing 18 december 2009

Läs presentationen från hearingen. Skriftliga synpunkter lämnas till PTS senast den 22 januari 2010.