2010-2025 MHz

Internationella studier pågår avseende den framtida användningen av bandet. I Sverige är bandet otilldelat.

PTS avbryter planerad auktion
2011-11-25

PTS avbryter den pågående auktionsprocessen för tilldelningen av tillstånd att använda radiosändare i 2010 MHz-bandet.