2,3 GHz-bandet

PTS planerar att tilldela 2,3 GHz-bandet år 2019 eller senare.

2018-05-02
Remiss av uppdaterad förstudierapport om 2,3 GHz-bandet

PTS har genomfört en kompletterande analys och uppdaterat den förstudie som myndigheten lade ut på remiss i slutet av 2016. Intressenter har möjlighet att svara på remiss av denna rapport, senast den 23 maj.

Ta del av remissen.

2017-02-08
Remiss av förstudierapport om 2,3 GHz-bandet avslutad

PTS har genomfört en förstudie om den framtida användningen av 2,3 GHz-bandet.

Studien publicerades den 13 december 2016 och har varit på remiss t.o.m. den 31 januari 2017.

Tio remissvar på förstudien har inkommit till PTS. Svaren kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med 2,3 GHz-bandet.

Ta del av svaren här

2016-12-13
Remiss av förstudie om 2,3 GHz-bandet


Ta del av remissen här.


2016-06-28
Konsultationssvar 1,5 och 2,3 GHz


Inkomna svar finns på konsultationssidan - se här.

2016-05-18
Konsultation om 1,5 och 2,3 GHz-banden

PTS har påbörjat förstudier över användning i dessa band och önskar få in synpunkter från marknaden och övriga användare. Konsultationsunderlag finns här. Synpunkter önskas senast den 8 juni.

 


2012

2012-11-20
Internationell harmonisering påbörjad

WGFM (Working Group Frequency Management) har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett harmoniseringsförslag för frekvensbandet 2300-2400 MHz (2,3 GHz-bandet). Gruppen förväntas redovisa sina resultat under första halvan av 2014. PTS kommer att återuppta tilldelningsprocessen i slutskedet av det harmoniseringsarbetet.

Läs nyheten
Länk till WGFM


 

2012-05-10
Tilldelning senarelagd

Tilldelningen av bandet är senarelagd och kommer inte att ske under 2012. PTS återkommer med en tidpunkt för tilldelningen i ett senare skede.

2012-02-22
Yttranden publicerade

Yttranden på konsultationen om den framtida anvädningen av 2,3 GHz-bandet har idag publicerats.

Ta del av inkomna yttranden

2012-01-19
Konsultation om den framtida användningen av 2,3 GHz-bandet

PTS går idag ut med en konsultation för att få marknadsaktörernas synpunkter på några frågor. Skriftliga svar på konsultationen ska ha kommit till PTS senast 9 februari 2012.

Ta del av konsultationen


2012-01-19
Presentation från informationsmötet den 19 januari 2012

Presentationen (pdf, öppnas i nytt fönster)


2011

2011-11-25
PTS bjuder in till informationsmöte den 19 januari 2012
PTS vill ge intressenter möjlighet att lämna sina synpunkter kring en tilldelning av bandet och inbjuder därför till ett informationsmöte.
Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm
Tid: Torsdag den 19 januari 2012, kl. 10.00-12.00


2011-11-25
PTS återupptar tilldelning av 2,3 GHz-bandet

PTS återupptar nu tilldelningsprocessen för 2,3 GHz-bandet och en auktion är planerad till senare delen av hösten 2012. 


2011-01-21
Sammanfattning av remissvar och PTS kommentarer

PTS publicerar en sammanfattning av de remissvar som inkom i december 2010 och PTS kommentarer till dessa.

Läs PTS sammanfattning och kommentarer på inkomna synpunkter.


2010

2010-12-10
Inkomna svar på konsultationen publicerade

PTS publicerar i dag de svar som inkommit på konsultationen om tilldelningen i 2,3 GHz-bandet. PTS kommer att kommentera remissvaren i en remissammanställning som publiceras i början av 2011.

Läs de inkomna svaren

Konsultation
2010-11-18

PTS efterfrågar marknadens synpunkter på tilldelningen i 2,3 GHz-bandet. Skriftliga svar ska ha inkommit senast 9 december 2010.

Läs konsultationen


2010-11-18
Presentationsmaterial från informationsmötet den 18 november

PTS presentation (öppnas i nytt fönster)
Wiewegs presentation (öppnas i nytt fönster)
Lewis presentation (öppnas i nytt fönster)


2010-10-27
Inbjudan till informationsmöte

PTS bjuder in till ett informationsmöte den 18 november 2010. Inför tilldelningen vill vi dela med oss av vår syn samt ge intressenter möjlighet att lämna sina synpunkter kring en tilldelning av bandet. Sista anmälningsdag 12 november.

Läs inbjudan