26 GHz-bandet

Telia Sonera vann tillstånd i bandet efter en skönhetstävling 2002. Gällande tillstånd meddelades 2005. PTS planerar att möjliggöra 5G användning i 26 GHz-bandet under de kommande åren. Nu presenterar myndigheten sin inriktning för hur detta kan ske, samt vad som i så fall gäller för befintliga tillstånd för radiolänk i berörda frekvensband.